Till innehållet

Meningen med oss

Projektet drivs av: Solna församling

Beskrivning av projektet

Projektet utgår från en befintlig metod genom vilken barn och unga stärker sin grundläggande trygghet, identitet och förmåga att samarbeta med andra. Metoden kommer i projektet att vidareutvecklas för att kunna fungera bättre för barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kroniska hälsotillstånd som ofta vistas i vårdmiljöer.

Genom gruppövningar tränar deltagarna tillsammans på att känna igen och sätta ord på känslor samt att skapa mening och bärande berättelser som hjälper till i att hantera livssituationen. Fokus i gruppövningarna kommer bland annat att läggas på bild, musik och naturrelaterade inslag.

Ungdomar som deltar i projektet kommer att få möjlighet att utbildas till ledare för att sedan kunna hålla i egna grupper och därigenom hjälpa andra unga. Projektet stärker relationen mellan kultur och hälsa och möjliggör för vård- och civilsamhällesaktörer att utveckla sin samverkan. Metoden införlivas i stödmottagarens ordinarie verksamhet och kommer att drivas vidare och spridas nationellt genom projektets olika samverkansparter.

Beviljat belopp

4 282 184 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i april 2024 och avslutas i april 2027.

Beviljat belopp

4 282 184 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i april 2024 och avslutas i april 2027.

Kontakt

Liknande projekt

  • Open Stage & Mind

    Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den…

  • Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

    Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen…

  • Mentorskapsprojektet

    Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom…

Sidan uppdaterades 2023-12-18.