Till innehållet

Meningen med oss

Projektet drivs av: Solna församling

Beskrivning av projektet

Projektet utgår från en befintlig metod genom vilken barn och unga stärker sin grundläggande trygghet, identitet och förmåga att samarbeta med andra. Metoden kommer i projektet att vidareutvecklas för att kunna fungera bättre för barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kroniska hälsotillstånd som ofta vistas i vårdmiljöer.

Genom gruppövningar tränar deltagarna tillsammans på att känna igen och sätta ord på känslor samt att skapa mening och bärande berättelser som hjälper till i att hantera livssituationen. Fokus i gruppövningarna kommer bland annat att läggas på bild, musik och naturrelaterade inslag.

Ungdomar som deltar i projektet kommer att få möjlighet att utbildas till ledare för att sedan kunna hålla i egna grupper och därigenom hjälpa andra unga. Projektet stärker relationen mellan kultur och hälsa och möjliggör för vård- och civilsamhällesaktörer att utveckla sin samverkan. Metoden införlivas i stödmottagarens ordinarie verksamhet och kommer att drivas vidare och spridas nationellt genom projektets olika samverkansparter.

Beviljat belopp

4 282 184 kronor

Projektets tidstatus

7%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

4 282 184 kronor

Projektets tidstatus

7%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-04-25.