Till innehållet

Mentormammor i Bergsjön

Projektet drivs av: Föreningen Tidigt Föräldrastöd

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka barns hälsa och utveckling. Modellen med mentormammor kommer från arbete i en kåkstad i Sydafrika och ska genom projektet prövas och anpassas till utsatta områden i Sverige.

Mentormammorna utbildas i projektet och ska ge enskilt stöd till nyanlända och särskilt utsatta mammor. De följer familjerna under barnens fem första år. Målen handlar om att mammorna genom stödet i högre grad ska vända sig till, lita på och använda sig av samhällets hälso- och omsorgssystem (familjecentral, tandvård, etc.) samt förskoleverksamhet. Ett förväntat resultat är att målgruppen genom stödet känner sig inkluderade i samhället, något som påverkar deras barn positivt. Det ökar också kvinnornas förutsättningar att komma in i arbetslivet på sikt.

Efter projekttiden kommer deltagande mammor och familjer att sprida kunskap om det samhälls- och hälsostöd som finns att tillgå. Om resultaten blir lyckade kommer finansiering att sökas från kommun och region. Dessutom finns det förutsättningar att metoden kan spridas till andra utsatta områden i Sverige.

Beviljat belopp

5 287 026 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

5 287 026 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-10-07.