Till innehållet

TUFF- Tillsammans Utrikesfödda FunkisFöräldrar

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan ska ta fram ett utbildningsmaterial som vänder sig till utrikesfödda familjer där någon av familjemedlemmarna har funktionsnedsättningar. Syftet är att bidra med kunskap om olika stödfunktioner och brukar- och patientföreningar, minska stigmatiserande upplevelser och stärka den psykosociala utvecklingen hos målgruppen och deras familjer. Projektet vänder sig även till föreningslivet med information om hur målgruppen kan bli delaktiga i föreningarnas ordinarie verksamheter.

Efter projektet ska ett anpassat studiematerial finnas tillgängligt i såväl den egna organisationen som för andra aktörer som vill ta del av det. Materialet kommer att översättas till olika språk.

Beviljat belopp

5 414 249 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 414 249 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • Förskolelyftet

    Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där…

  • Stadsmissionens Pappabarnforum

    Projektets syfte är att förbättra barns livsvillkor genom att stärka pappor i sin föräldraroll och arbeta för ett mer jämställt föräldraskap. Man…

  • Bygga Broar - föräldraskapsstöd

    Utgångspunkten för projektet är att det behövs ett föräldraskapsstöd som är anpassat till utrikesfödda föräldrars kulturella villkor och sociala…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.