Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Mentorskapsprojektet

Projektet drivs av: Föreningen SHEDO

Beskrivning av projektet

Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom att som ett komplement till vården erbjuda drabbade och deras anhöriga ett personligt stöd i återhämtningen och tillfrisknandet.

Mentorskapsprogrammet ska bli en del av föreningens reguljära verksamhet som efter projekttiden planeras ersättas av Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag till föreningen.

Beviljat belopp

925 904 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

925 904 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Vinslöv
Sidan uppdaterades 2021-10-06.