Till innehållet

Mentorskapsprojektet

Projektet drivs av: Föreningen SHEDO

Beskrivning av projektet

Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom att som ett komplement till vården erbjuda drabbade och deras anhöriga ett personligt stöd i återhämtningen och tillfrisknandet.

Projektet har utvecklat ett digitalt mentorskapsprogram för drabbade av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt deras närstående. Mentorskapet erbjuder en längre stödkontakt med en mentor som har egen erfarenhet av att vara tidigare drabbad eller närstående. Syftet är att komplettera vården och erbjuda ett personligt stöd i tillfrisknandet.

Mentorskapsprogrammet kommer att bli en del av föreningens reguljära verksamhet efter avslutad projekttid genom finansiering från Region Skåne.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

62%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

62%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2024.

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Livsprat

    Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga…

Sidan uppdaterades 2022-12-28.