Till innehållet

Mentorskapsprojektet

Projektet drivs av: Föreningen SHEDO

Beskrivning av projektet

Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom att som ett komplement till vården erbjuda drabbade och deras anhöriga ett personligt stöd i återhämtningen och tillfrisknandet.

Projektet har utvecklat ett digitalt mentorskapsprogram för drabbade av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt deras närstående. Mentorskapet erbjuder en längre stödkontakt med en mentor som har egen erfarenhet av att vara tidigare drabbad eller närstående. Syftet är att komplettera vården och erbjuda ett personligt stöd i tillfrisknandet.

Mentorskapsprogrammet kommer att bli en del av föreningens reguljära verksamhet efter avslutad projekttid genom finansiering från Region Skåne.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i januari 2024.

Liknande projekt

  • Matfulness

    Projektet ska utveckla ett 8-veckorsprogram som kombinerar matlagning och en anpassning av metoden Mindful Self Compassion (MSC).

  • Mind Unga!

    Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

  • Lyssna högre!

    Selektiv mutism är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i miljöer utanför hemmet.

Sidan uppdaterades 2022-12-28.