Till innehållet

Mentorskapsprojektet

Projektet drivs av: Föreningen SHEDO

Beskrivning av projektet

Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom att som ett komplement till vården erbjuda drabbade och deras anhöriga ett personligt stöd i återhämtningen och tillfrisknandet.

Mentorskapsprogrammet ska bli en del av föreningens reguljära verksamhet som efter projekttiden planeras ersättas av Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag till föreningen.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

    Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad…

  • MINDSET

    Projektet ska tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller…

Sidan uppdaterades 2022-01-13.