Till innehållet

Mentorskapsprojektet

Projektet drivs av: Föreningen SHEDO

Beskrivning av projektet

Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom att som ett komplement till vården erbjuda drabbade och deras anhöriga ett personligt stöd i återhämtningen och tillfrisknandet.

Mentorskapsprogrammet ska bli en del av föreningens reguljära verksamhet som efter projekttiden planeras ersättas av Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag till föreningen.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

1 856 764 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

Sidan uppdaterades 2022-01-13.