Till innehållet

Min Säkerhet

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet skapar en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs, utifrån sin förmåga, ska ha grundläggande kunskap och förståelse kring vilka risksituationer som hen kan möta i vardagen. Projektet omfattar bland annat trafiksäkerhet, brandsäkerhet och säkerhet vid vatten. Målgruppen kommer under studiecirklarna att få lära sig hur de vid olika risksituationer kan agera på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Lärandet kommer ske i mindre studiecirklar.

Efter kursen kommer deltagarna att få ta del av en tillgänglighetsanpassad säkerhetsapp som innehåller handlingsplaner för olika risksituationer och ska fungera som hjälp och stöd i vardagen för målgruppen. Kurserna kommer att ledas av två cirkelledare, en från målgruppen och en från Studieförbundet vuxenskolan. Till kursen kommer det tas fram ett studiehandledningsmaterial som framtida studiecirkelledare kommer att utgå ifrån. Projektet planerar att genomföra 154 säkerhetskurser och hoppas nå cirka 700 personer ur målgruppen under projektets tre år.

Projektet kommer framförallt att arbeta i områdena runt Jönköping, Småland, Blekinge och Göteborg. Den sökande föreningen kommer under hela projekttiden systematiskt arbeta förberedande för en nationell spridning av säkerhetsutbildningen. Upplägget och metoderna tas fram i samarbete med representanter från målgruppen, polisen, kommunen och räddningstjänsten lokalt i Jönköping.

Projektet överlever genom att Studieförbundet vuxenskolan Jönköpings ansvarar för att återkommande säkerhetsutbildningar för målgruppen fortsätter att ske kontinuerligt och att de sprids nationellt. Den nationella spridningen kommer även stödjas centralt av Studiefrämjandet och FUB Riksförbund. Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping kommer fortsatt ha en anställd som kommer ansvara för att metodmaterialet och att säkerhetsappen årligen uppdateras.

Efter projektet

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping har med projektet "Min Säkerhet" skapat en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Målet var att deltagarna efter avslutad kurs, utifrån sin förmåga, skulle ha grundläggande kunskap och förståelse kring vilka risksituationer som hen kan möta i vardagen. Projektet har omfattats av bland annat trafiksäkerhet, brandsäkerhet och säkerhet vid vatten.

Målgruppen har under studiecirklarna att fått lära sig hur de vid olika risksituationer kan agera på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Lärandet har skett i mindre studiecirklar. Kurserna letts av två cirkelledare, en från målgruppen och en från Studieförbundet vuxenskolan. Till kursen har det tagits fram ett studiehandledningsmaterial som framtida studiecirkelledare kommer att utgå ifrån.

Projektet genomförde 211 säkerhetsutbildningar i 15 olika avdelningar. De har utbildat 18 kursledare i 15 avdelningar. Studiematerialet har också kompletterats med information för utrikesfödda med diagnos. Upplägget och metoderna har tagits fram i samarbete med representanter från målgruppen, polisen, kommunen och räddningstjänsten. Verksamheten fortsätter i Studieförbundet Vuxenskolans förbund, som har tagit över kontakten med MSB för att föra en nationell dialog. Varje avdelning jobbar på med att starta säkerhetsutbildningar och de söker olika vägar för att finansiera arvoden för kursledare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i maj 2021.

En hand håller i en mobiltelefon. På mobilskärmen syns en grön ruta med vit text: "Min säkerhet".
En kvinna lutar sig över en övningsdocka, och trycker med händerna på dockans bröst.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Nässjö

Liknande projekt

  • Nygammal på nätet

    Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska,…

  • Mitt liv, mina ord

    Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation…

  • Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Sidan uppdaterades 2021-10-29.