Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Min Säkerhet

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa.

Projektet anser att alla har rätt till ett livslångt lärande. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Utifrån varje deltagares förutsättningar erbjuder projektet kurser i säkerhet med fokus på olika teman för varje kurstillfälle. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle.

Min Säkerhet riktar sig först och främst till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF. Under åren har projektet fått möjlighet att testa Min Säkerhet i olika åldersgrupper och anser att den lämpar sig bäst från 16 år och uppåt. Projektet samarbetar med gymnasiesärskolor, daglig verksamhet som drivs kommunalt eller privat, samt företag.

Kursmaterial

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Jönköpings Län är projektägare och ansvarar för kurserna och studiematerialet. Ett unikt kursmaterial har framställts som är anpassat för målgruppen. Det består av en tryckt studiehandledning och ett deltagarmaterial, samt en tillhörande säkerhetsapp. Appen är en hjälp för deltagarna som använder mobil i vardagen. Via appen kan de se hur man kan förebygga risker, vart man kan vända sig och hur man ska agera om en kris uppstår. Appen är anpassad för målgruppen och lätt att navigera i. Även efter avslutad kurs har deltagarna tillgång till appen och kan använda den. Den finns att ladda ner kostnadsfritt från App Store och Google Play.

Kursmaterialet tas fram i samarbete med:

  • Höglandets Räddningstjänstförbund
  • Polisen
  • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Brottsofferjouren
  • Kvinnojouren
  • SOS Alarm
  • Missing People
  • PTS (Post- och telestyrelsen)
  • MTM (Myndigheten för tillgänglig media)

Dessa samarbetspartner granskar och godkänner kursmaterialet. Det är ett levande kursmaterial som kontinuerligt uppdateras för att ständigt vara aktuellt. Därmed får deltagarna alltid den senaste informationen inom varje säkerhetstema.

Utbildade kursledare

För att hålla kurser i Min Säkerhet krävs det att ledarna går en utbildning via Studieförbundet Vuxenskolan. Det är en tre veckor lång utbildning där kursledarna bland annat blir godkända HLR-instruktörer.

Elva kurstillfällen

Utbildningen är uppdelade på elva tillfällen. Varje kurstillfälle har ett tema och är på fyra studietimmar. Kurstillfällena sker på dagtid, i studiecirkelform med 4-5 personer. Under kursen varvas information från kursledaren med diskussioner, filmer, spel, kunskapsfrågor och praktiska övningar. Under sista kurstillfället får deltagarna utvärdera Min Säkerhet. Med hjälp av deltagarna kan Min Säkerhet ständigt förbättras och utvecklas.
Läs mer om kursinnehållet på projektets webbplats.

Min Säkerhet sprids i landet

Projektet Min Säkerhet gör det möjligt för cirka 900 personer att ta del av kurserna. Totalt kommer 233 kurser i Min Säkerhet att genomföras under åren 2018–2020. Under hösten 2020 kommer Min Säkerhet att genomföras i femton av studieförbundets avdelningar. Därmed finns det femton certifierade kursledare runt om i landet.

Framtid

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Jönköpings län kommer att arbeta för att projektet överlever så att målgruppen får fortsatt möjlighet att ta del av nya kunskaper inom säkerhet. Med hjälp av samarbetspartners och SV-avdelningar i landet kan Min Säkerhet fortsätta att spridas. SV Jönköpings län kommer ta ansvar för att studiematerialet och säkerhetsappen årligen uppdateras.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

En hand håller i en mobiltelefon. På mobilskärmen syns en grön ruta med vit text: "Min säkerhet".
En kvinna lutar sig över en övningsdocka, och trycker med händerna på dockans bröst.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Nässjö
Sidan uppdaterades 2020-09-16.