Till innehållet

Nygammal på nätet

Projektet drevs av: Funktionsrätt i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar.

Projektet ska erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter, metoder och tillvägagångssätt som utvecklas under projekttiden och visar sig fungera ska drivas vidare som en del av Funktionsrätt Jönköpings reguljära verksamhet efter projekttiden.
Med detta tilläggsbeslut kommer Funktionsrätt Jönköping att kunna säkerställa att man har personalresurser för att kunna genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Efter projektet

Projektet ledde till att äldre personer med funktionsnedsättning fick möjlighet att lära sig hantera de nödvändiga samhällstjänster som idag erbjuds digitalt. Ambitionen var att få 30 – 45 personer att bli aktiva användare av omsorgens IT-service, BankID, Internetbank, Swish och 1177. Projektet har nått betydligt fler deltagare med hjälp av projektets YouTube-filmer och genom sina hembesök till målgruppen samt studiecirklarna. Den ursprungliga tanken var att varje ort skulle ha en projektcoach, men nu finns det istället många personer på varje ort som kan materialet. Dessa personer kan dela på ansvaret att hålla i cirklar vilket gör att det framtagna materialet kommer fortsätta spridas till fler som kan bli coacher och till fler kommuner.

Det sammanställda målgruppsanpassade materialet finns tillgängligt på Funktionsrätts webbplats och deras YouTube-kanal samt i tryckt format.

Om "Nygammal på nätet" på Funktionsrätts webbplats

Med hjälp av materialet erbjuds man en grundutbildning i hur man använder en smartphone. Man får även lära sig hur man installerar BankID, hanterar betalningar, beställer läkemedel via nätet och kommer i gång med ”Mina vårdkontakter” med mera. Livesändningarna på YouTube kommer att användas i undervisningssyfte och finns tillgängliga. IT-supporten som startats upp på Funktionsrätt kommer också att finnas kvar.

Beviljat belopp

1 578 205 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i mars 2023.

Beviljat belopp

1 578 205 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Mitt liv, mina ord

    Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation…

  • Min Säkerhet

    Projektet skapar en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med…

  • Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Sidan uppdaterades 2023-06-27.