Till innehållet

Min Skola - Att arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykatriska funktionsnedsättningar

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Riksförbundet Attention driver det treåriga projektet ”Min skola” sedan början på 2013. I projektet ska vi arbeta för att göra eleverna mer delaktiga i utvecklingen av sin skola, och för förbättrade förutsättningar i skolan för elever med NPF.

Projektens syften är att bidra till elevernas ökade delaktighet i utvecklingen av sin egen skolsituation, och att bidra till en mer pedagogiskt tillgänglig skola och förbättrade förutsättningar för elever med NPF.

Projektets mål är att utveckla arbetsmetoder tillsammans med eleverna. Metoderna är tänkta att bidra till att förbättra deras inlärningsmöjligheter och öka deras egenmakt i skolan. I januari 2014 startade Riksförbundet Attention ett treårigt skolprojekt – "Min skola. Målsättningen är att arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I slutet av 2013 genomförde Attention en skolenkät bland sina medlemmar, där det blev tydligt att skolgången kan vara väldigt svår för elever med NPF. Av de föräldrar som svarade på enkäten anser 90 % att deras barn behöver extra stöd i skolan. Bakgrunden till "Min skola"-projektet är de svårigheter som skolorna har att ta hänsyn till våra elevers behov. Projektet har tre målgrupper:

 • Elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år
 • Elevernas föräldrar
 • Pedagoger, skolledare och stödpersonal, som till exempel elevassistenter.

"Empowerment" är ett viktigt ledord inom projektet. Med bra redskap och mer kunskap är förhoppningen att projektet kan bidra till att eleverna får ett större inflytande över sin skolsituation och vardag.

För att uppnå det övergripande målet ska projektet genomföra följande aktiviteter:

 • Att tillsammans med målgruppen ta fram handbok/webbplats/film med egna tips och strategier för att klara sina studier och relationerna med kompisar och lärare.
 • Att med hjälp av materialet genomföra workshops, och starta nätverk och stödgrupper för elever och föräldrar.
 • Att producera ett inspirationsmaterial riktat till pedagoger där elever med NPF själva berättar vad som skulle förbättra deras skolsituation.
 • Att sprida projektets resultat till skolmyndigheter, skolor och Attentions lokal-föreningar, och på så sätt bidra till en mer fungerande skolgång för elever med NPF.
 •  

Projektet planeras att i ett första steg involvera 30-40 deltagare från våra två projektskolor: ESS-Gymnasiet och Källbrinksskolan.

Projektet samarbetar med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Sveriges Elevråd (SVEA), Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Experiment för alla

  Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

 • Hälsocoachning - För mig, av mig

  Detta projekt avbröts i juni 2021.

 • FEST E-sport

  Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2021-01-07.