Till innehållet

Min story - Vår Agenda

Projektet drivs av: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Beskrivning av projektet

Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och gärningar till Agenda 2030 och de globala målen.

Metoden riktar sig i första hand till deltagare i åldern 18-25 år och personer med funktionsnedsättning på folkhögskolornas allmänna kurs, men också till elever på naturbruksgymnasium. I metoden som ska prövas ingår bland annat storytelling, utbytesresor mellan de deltagande skolorna och att elever ska stötta varandra och möjliggöra olika lokala engagemang och initiativ.

Metoden ska spridas brett till folkhögskolorna och andra aktörer genom projektägaren och samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

  • Use your influence - Från köphets till sluten krets

    Fair Action ska tillsammans med Sveriges Ungdomsråd, kommuner, forskare, experter och ideella organisationer stötta ungas engagemang kring cirkulär…

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

Sidan uppdaterades 2023-06-13.