Till innehållet

Min story - Vår Agenda

Projektet drivs av: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Beskrivning av projektet

Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och gärningar till Agenda 2030 och de globala målen.

Metoden riktar sig i första hand till deltagare i åldern 18-25 år och personer med funktionsnedsättning på folkhögskolornas allmänna kurs, men också till elever på naturbruksgymnasium. I metoden som ska prövas ingår bland annat storytelling, utbytesresor mellan de deltagande skolorna och att elever ska stötta varandra och möjliggöra olika lokala engagemang och initiativ.

Metoden ska spridas brett till folkhögskolorna och andra aktörer genom projektägaren och samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2023.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

    Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna…

Sidan uppdaterades 2023-05-04.