Till innehållet

Min story - Vår Agenda

Projektet drivs av: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Beskrivning av projektet

Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och gärningar till Agenda 2030 och de globala målen.

Metoden riktar sig i första hand till deltagare i åldern 18-25 år och personer med funktionsnedsättning på folkhögskolornas allmänna kurs, men också till elever på naturbruksgymnasium. I metoden som ska prövas ingår bland annat storytelling, utbytesresor mellan de deltagande skolorna och att elever ska stötta varandra och möjliggöra olika lokala engagemang och initiativ.

Metoden ska spridas brett till folkhögskolorna och andra aktörer genom projektägaren och samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Ung inlåst

    Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka…

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.