Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Min story - Vår Agenda

Projektet drivs av: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Beskrivning av projektet

Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och gärningar till Agenda 2030 och de globala målen.

Metoden riktar sig i första hand till deltagare i åldern 18-25 år och personer med funktionsnedsättning på folkhögskolornas allmänna kurs, men också till elever på naturbruksgymnasium. I metoden som ska prövas ingår bland annat storytelling, utbytesresor mellan de deltagande skolorna och att elever ska stötta varandra och möjliggöra olika lokala engagemang och initiativ.

Metoden ska spridas brett till folkhögskolorna och andra aktörer genom projektägaren och samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2023.

Beviljat belopp

6 760 097 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2023.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-09-21.