Till innehållet

MISK - Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering, Kvalitet

Projektet drivs av: Göteborgs Stad Funktionsstöd

Beskrivning av projektet

Projektet MISK - Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering och Kvalitet – ska utveckla en ny typ av teknik. Det handlar om multisensoriska musikinstrument som möjliggör för personer med omfattande kommunikativa, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar att uttrycka sig musikaliskt och kommunicera med andra.

MISK-instrumentet bygger på en digital plattform som grund, på vilken man bygger upp och individanpassar val av ljud och spelsätt. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för målgruppen att uttrycka sig och delta i musicerande genom instrument som erbjuder varierade och individanpassade uttrycksmöjligheter. Det kommer att göras i nära samarbete med målgruppen. Projektet kommer dokumenteras och uppdateras på en webbplats där det kommer finnas detaljerade byggbeskrivningar tillsammans med exempel på hur ett MISK-instrument kan se ut samt en samspelsguide. Representanter för MISK kommer återkommande att presentera instrumentet i samband med mässor och konferenser.

Erfarenheterna av deltagandet av projektet har för avsikt att fortleva i ordinarie verksamheter på Eldorado Göteborg och på Furuboda folkhögskola samt spridas till andra kommuner och institutioner.

Göteborgs stad har gjort en film om projektet

Beviljat belopp

5 691 664 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

5 691 664 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-16.