Till innehållet

Our Normal - en digital kontaktförmedling för familjer med barn med funktionsvariationer

Projektet drivs av: Föreningen Familjevänner

Beskrivning av projektet

Via en digital kontaktförmedling/familjeportal ska familjer som har barn med funktionsnedsättningar kunna knyta kontakt med varandra på ett mer nutida och lättare sätt.

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar ska på ett mer nutida och lättare sätt kunna knyta kontakter med familjer som också har barn med funktionsnedsättningar via en digital kontaktförmedling/familjeportal. Tjänsten Our Normal ska erbjudas utan kostnad för användarna.

På webbsidan www.ournormal.org ska familjer kunna dela tips med varandra om bland annat resmål, skolor, fritidsaktiviteter. Familjeportalen ska också underlätta för familjer att ta kontakt med andra och därigenom öka sitt sociala nätverk baserat på intressen, ålder, språk och hemort och samtidigt minska oönskad ensamhet och isolering.

Föreningen Familjevänner kommer efter projekttiden att vara fortsatt ansvarig för webbsidan och dess innehåll.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Bunkern bokar

    Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.