Till innehållet

Molnspelet

Projektet drivs av: Dalénium - Science Center

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom samverkan mellan elever vid grund-, gymnasie- och högskola, pedagoger och specialister, framställa en pedagogiskt dataspelsbaserad experimentstation med tillhörande uppslagsverk och lärar- och elevmaterial.

Syftet med projektet är att man genom samverkan mellan elever vid grundskola, gymnasieskola och högskola, pedagoger och specialister, framställa en pedagogiskt dataspelsbaserad experimentstation med tillhörande uppslagsverk och lärar- och elevmaterial. Under den genomförda förstudien föddes idén om att spelets tema skulle vara vattnets kretslopp med fokus på molnbildning och klimatpåverkan. Studenter från Högskolan i Skövde designar och utvecklar spelet, uppslagsverket och studiematerialet. En referensgrupp från Chalmers tekniska högskola assisterar studenterna. Deltagande skolors elever bildar referensgrupper som är med och designar, testar stationen under projektets gång.

Målet är att stationen blir interaktivt och kan vara berikande för alla i åldern 4-19 år.

Efter projektet placeras den färdiga stationen hos Dalénium där de tar över skötseln och driften av den. Skövde högskola tar ansvar för uppgraderingar och eventuella reparationer. Dalénium-Science Center i Stenstorp är en upplevelsebaserad utställning med en blandning av interaktiva stationer, experiment och vetenskapliga shower inom teknik och naturvetenskap där besökarna på egen hand får undersöka, uppleva och upptäcka.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Liknande projekt

  • Aktion som metod

    Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

    Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.