Till innehållet

Motorgården Young Wheels

Projektet drivs av: Kramfors Motorsportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta en motorgård för ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Kramfors.

På motorgården ska målgrupperna exempelvis kunna skruva med bilar, umgås, spela spel samt gå utbildningar. En särskild metod, ”Kramforsmodellen”, ska tas fram och testas. Den syftar till att deltagarna successivt tar större ansvar för olika delar av projektets aktiviteter.

Efter projekttidens slut ska motorgården och arbetssättet drivas vidare med hjälp av bland annat Kramfors kommun.

Beviljat belopp

3 031 824 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

3 031 824 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Lunde

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Active Move

    Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar…

  • Active Movement

    Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala…

Sidan uppdaterades 2023-02-16.