Till innehållet

Motorgården Young Wheels

Projektet drivs av: Kramfors Motorsportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta en motorgård för ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Kramfors.

På motorgården ska målgrupperna exempelvis kunna skruva med bilar, umgås, spela spel samt gå utbildningar. En särskild metod, ”Kramforsmodellen”, ska tas fram och testas. Den syftar till att deltagarna successivt tar större ansvar för olika delar av projektets aktiviteter.

Efter projekttidens slut ska motorgården och arbetssättet drivas vidare med hjälp av bland annat Kramfors kommun.

Beviljat belopp

3 031 824 kronor

Projektets tidstatus

59%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

3 031 824 kronor

Projektets tidstatus

59%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Lunde

Liknande projekt

  • Personligt ombud för unga

    Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan…

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

Sidan uppdaterades 2023-02-16.