Till innehållet

Motorgården Young Wheels

Projektet drivs av: Kramfors Motorsportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta en motorgård för ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Kramfors.

På motorgården ska målgrupperna exempelvis kunna skruva med bilar, umgås, spela spel samt gå utbildningar. En särskild metod, ”Kramforsmodellen”, ska tas fram och testas. Den syftar till att deltagarna successivt tar större ansvar för olika delar av projektets aktiviteter.

Efter projekttidens slut ska motorgården och arbetssättet drivas vidare med hjälp av bland annat Kramfors kommun.

Beviljat belopp

3 031 824 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 031 824 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Lunde

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

  • Active Move

    Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar…

Sidan uppdaterades 2022-02-11.