Till innehållet

Navigare - Psykosocialt stöd vid kris och sorg i familjen

Projektet drevs av: Suicidprevention i Väst

Beskrivning av projektet

Projektet Navigare går ut på att ge psykosocialt stöd till familjer där någon försvinner (utan misstanke om brott) eller tar livet av sig.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Stafetten

    Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där äldre barn lämnar över en stafett till yngre i form av en egen framtagen…

  • Ett fredat rum - Ett projekt för barn med föräldrar i vårdnadstvist

    I Ett fredat rum skapas utifrån en samverkansmodell förutsättningar för barn med symtom på psykisk ohälsa och som har föräldrar i vårdnadstvist att…

  • En rättighetsbaserad skola RBS

    Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.