Till innehållet

Navigator - fredsbejakande unga vuxna somalier

Projektet drevs av: Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS)

Beskrivning av projektet

Att jobba förebyggande mot våldsbejakande extremism och extremismmiljöer. Det är syftet med Somaliska riksförbundets projekt Navigator. Genom kunskapsspridning, debatt och dialog hoppas vi på att skapa en motvikt till detta svåra problem.

Projektets syfte är att förebygga våldsbejakande extremism och extremismmiljöer. Krig och konflikter plågar världen idag, och de senaste åren har alltför många unga vuxna rest till konflikthärjade länder, främst Syrien och Irak, för att ingå i extremistiska grupper. Det behövs en samordnande motvikt till extremismen. Navigator vill knyta banden mellan människor i olika delar av Sverige och öppna upp för en dialog. Vi vill genom att sprida kunskap skapa bättre förutsättningar för att möta den här typen av problem och att motverka att olika grupper ställs mot varandra.

Navigator kommer under projektets gång att... • Anordna olika aktiviteter som riktar sig till unga vuxna och föräldrar, bland annat seminarier och föreläsningar i några av Somaliska riksförbundets 40 medlemsföreningar. •  Utbilda 20 unga fredsambassadörer, som kan föra budskapet vidare när projektet tagit slut. •  Förse föräldrar och anhöriga med handfasta råd om hur de kan känna igen varningssignaler •  SRFS kansli kommer att fungera som ett centrum för dit man kan vända sig för frågor och hjälp.  •  Producera en informationsfilm om våldsbejakande extremism och dess konsekvenser.

Genom de kontakter vi kommer att knyta under projektets gång hoppas vi på att skapa ett mer frekvent samarbete med medlemsföreningarna, och en dialog som kommer fortsätta långt efter att projektet tagit slut. Genom att skapa rutiner för kommunikationen kan vi stärka banden människor emellan och på så sätt lägga grunden för ett långlivat samarbete.  Föreläsningar och seminarier om extremismen och dess konsekvenser kommer att förse åhörarna med kunskap. Vår förhoppning är att det stärker individen och förser hen med verktyg för att bemöta argument för våldsbejakande extremism. Det kan i sin tur skapa en positiv förändring. De 20 fredsambassadörerna som ska utbildas har i uppdrag att vidarebefordra sin kunskap till sina vänner.  Våldsbejakande extremism av den karaktär vi ser idag är nytt i Sverige. När projektet avslutats kommer vi veta mer än när vi började, vilket ger oss möjlighet att bättre möta svåra ämnen som dessa.


 • En styrgrupp som kontinuerligt får återrapportering om projektets fortskridande.
 • Kontaktpersoner från föreningar i åtta städer i Sverige - Borlänge, Umeå, Stockholm, Göteborg, Örebro, Västerås, Gävle och Malmö får själva komma med förslag på vad de anser är viktigt för dem att lära sig, för att sedan själva på bästa sätt arbeta lokalt med att förebygga våldsbejakande extremism.
 • Föreläsningar och seminarier kommer att vara utformade på så sätt att deltagarna ska diskutera och analysera innehållet.
 • Efter föreläsningar och seminarier kommer en utvärderingsblankett att delas ut till deltagarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Ungdomar utbildar ungdomar

  Projektet syftar till att testa en metod för att ändra ungdomars inställningar och attityder till alkohol, narkotika och tobak. Detta görs genom…

 • Självbestämmande, inkludering och hälsa

  Projektet ska utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt…

 • ROOFY SAFETY - Brädsporternas Säkerhetsambassadörer

  Projektet ska öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekter inom brädsporterna, i första hand skateboard och longboard.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.