Till innehållet

Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Simklubben Poseidon

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Projektet genomförs i samarbete med bland andra Swedish Center for Aquatic Research, Furuboda Folkhögskola, Autism- och Aspergerföreningen Västmanland och Göteborgs Parasportförbund.

Efter projektet

Projektet ledde till utvecklingen av en metod som under hand förfinades. Projektgruppen har också tagit fram en utbildning. Målet var att utbilda minst 225 personer, varav 75 från målgruppen. Projektet har haft 333 personer på den första delutbildningen och 132 på del 2. Ca 100 personer har blivit godkända instruktörer under projekttiden.

Poseidon kommer att fortsätta använda Nelms metod i sina simskolor för personer med funktionsnedsättning. I januari 2023 arrangerar SK Poseidon och SCAR, World Aquatic Development Conference för att bland annat dela projektets erfarenheter.

Furuboda Folkhögskola kommer också erbjuda träning med sina elever enligt Nelms metod. Furuboda kommer även erbjuda träning externt. Utbildningen kommer också erbjudas till stödassistenter.

Även Göteborgs folkhögskola kommer erbjuda Nelms utbildning för de elever som går vårdbiträdeutbildning. Fysioterapeuterna i Västra Götaland kommer också att använda metoden utifrån sina patienters behov. De har också gjort en gemensam digital plattform om metoden som fortsätter uppdateras och utvecklas av de anställda.

Samtliga samarbetsorganisationer i projektet fortsätter hålla träningspass och finansierar det själva.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i maj 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i maj 2022.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

  • Lära språk med bilder

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

  • Mitt liv, mina ord

    Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation…

Sidan uppdaterades 2022-10-19.