Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

Projektet drivs av: Nema Problema

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram.

Projektets syfte är att underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Målet är att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram, med särskilt fokus på att arbeta utifrån egna satta mål och ömsesidigt lärande. Deltagarna ska skapa bredare kontaktnät och ett ökat engagemang för integration. Målgruppen adepter är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-22 år och mentorer är etablerade unga vuxna i åldrarna 20-30 år. Programmet ska utvecklas utifrån behov som målgruppen identifierat som särskilt betydelsefulla. Inom ramen för projektet planeras gruppträffar, enskilda träffar i mentorparen, stöd i kontakten med varandra samt flera gemensamma aktiviteter.

Efter projekttiden ska Nema Problema Ungdomsmentorer vara en del av föreningens ordinarie arbete Metodmaterialet ska finnas tillgängligt digitalt och möjligt att implementera hos andra organisationer med stöd av föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.