Till innehållet

Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

Projektet drevs av: Nema Problema

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram.

Projektets syfte är att underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Målet är att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram, med särskilt fokus på att arbeta utifrån egna satta mål och ömsesidigt lärande. Deltagarna ska skapa bredare kontaktnät och ett ökat engagemang för integration. Målgruppen adepter är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-22 år och mentorer är etablerade unga vuxna i åldrarna 20-30 år. Programmet ska utvecklas utifrån behov som målgruppen identifierat som särskilt betydelsefulla. Inom ramen för projektet planeras gruppträffar, enskilda träffar i mentorparen, stöd i kontakten med varandra samt flera gemensamma aktiviteter.

Efter projektet

Projektets resultat:

 • 152 mentorpar (304 personer) matchades i projektet
 • cirka 75 % av deltagarna genomförde hela programmet
 • 40 % av adepterna och 67 % av mentorerna var tjejer
 • Deltagarna sågs själva i sina mentorpar i snitt ca 6,5 gånger (dessutom har man haft kontakt på distans)
 • 45 gruppaktiviteter som besöktes av i genomsnitt 24 deltagare per träff.
 • Cirka 65 % av adepterna uppgav att de formulerat minst ett mål under programtiden
 • Cirka 30 % uppgav att de fått ett jobb under programtiden (Coronapandemin slog till mitt i projektet och påverkade arbetsmarknaden avsevärt).
 • Cirka 45 % uppgav att deras mentor/mentorprogammet hjälpt till med jobb.
 • Cirka 85 % uppger att de fått motivation av att vara med i programmet
 • På gruppnivå har genomtsnittsbetygen höjts något för deltagarna och cirka 60 % uppger att mentorprogrammet har varit hjälpsamt för dem i skolarbetet.
 • Cirka 75 % uppgav att de fått lära känna etablerade svenskar i programmet

Mentorerna har också upplevt projekttiden positiv. Cirka 80 % av mentorerna uppgav att de fått minst en nyanländ vän genom programmet. Omkring 90 % angav att de ökat sin kunskap om integrationssituationen i Sverige genom programmet, och omkring 45% har ökat sitt engagemang för integrationsfrågor under projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Alla röster

  Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

 • Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

  Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även…

 • #skolmöten

  Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

Sidan uppdaterades 2023-11-02.