Till innehållet

NKB Ung (tidigare Id Ung)

Projektet drivs av: Nya Kompisbyrån

Beskrivning av projektet

NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet.

Projektet kommer att lanseras i tio olika studentorter runt om i Sverige. I samarbete med högskolor och universitet samt offentliga och ideella aktörer anordnar vi fikastunder, middagar och digitala träffar. Projektet drivs av studenter som utbildas till NKB Ung-ambassadörer. De anordnar aktiviteter som ger deltagare ett breddat socialt nätverk, en berikad förståelse för varandra och ökade möjligheter till jobb. Att engagera sig är både kul och utvecklande. Projektet skapar enkla former av vardagsintegration där allt som krävs är ett personligt möte.

På varje respektive ort ska det efter projekttiden finnas ambassadörer som med stöd av Nya Kompisbyrån driver verksamheten vidare efter projektets slut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

    Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och…

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

Sidan uppdaterades 2021-11-02.