Till innehållet

NKB Ung (tidigare Id Ung)

Projektet drevs av: Nya Kompisbyrån

Beskrivning av projektet

NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet.

Projektet kommer att lanseras i tio olika studentorter runt om i Sverige. I samarbete med högskolor och universitet samt offentliga och ideella aktörer anordnar vi fikastunder, middagar och digitala träffar. Projektet drivs av studenter som utbildas till NKB Ung-ambassadörer. De anordnar aktiviteter som ger deltagare ett breddat socialt nätverk, en berikad förståelse för varandra och ökade möjligheter till jobb. Att engagera sig är både kul och utvecklande. Projektet skapar enkla former av vardagsintegration där allt som krävs är ett personligt möte.

På varje respektive ort ska det efter projekttiden finnas ambassadörer som med stöd av Nya Kompisbyrån driver verksamheten vidare efter projektets slut.

Efter projektet

Projektet ledde till att 48 personer engagerade sig som ambassadörer för NKB Ung på totalt 8 orter i Sverige. Totalt har omkring 170 personer medverkat i projektet, antingen som ambassadör, deltagare på events eller genom kompismatchning. Projektet påverkades av pandemin och de restriktioner som infördes. Färre fysiska events arrangerades, vilket i sin tur hade en påverkan på hur många studenter som deltog och ambassadörer som föreningen kunde rekrytera.

Verksamheten lever inte vidare i organisationen i den form som det var tänkt från början. Föreningen ska emellertid fortsätta jobba för att engagera en yngre målgrupp och på andra sätt locka flera unga att anmäla sig att bli kompismatchad. Tidigare ambassadörer i projektet ska hänvisas till föreningens ordinarie verksamhet och få information om hur de kan fortsätta engagera sig inom föreningen. Både ambassadörer och deltagande studenter kan dock intyga att verksamheten har varit uppskattat och givande för dem.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i oktober 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

    Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även…

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

Sidan uppdaterades 2024-05-10.