Till innehållet

NPF- certifierad förening

Projektet drivs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Sverok ska ta fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till spelföreningar och syftar till att tillgängliggöra verksamheten för unga personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Målet är att stärka föreningarnas förmåga att anpassa verksamheterna efter målgruppens behov och skapa möjligheter för målgruppen att engagera sig som ledare i olika spelföreningar.

Förutom utbildningsmaterial ska projektet ta fram och testa en modell för certifiering. De ska även genomföra ett ledarskapsprogram och ta fram ambassadörer för verksamheten. Metoden ska förvaltas av Sverok och göras tillgänglig för samtliga medlemsföreningar.

Beviljat belopp

5 963 431 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 963 431 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.