Till innehållet

Ny matematik

Projektet drivs av: Warbergs Dart Club

Beskrivning av projektet

Huvudräkning är något som kraftigt har försämrats bland många elever. Metoden som prövas och utvecklas är en dart-metod, och den finns även som ett dataprogram och kan användas på smart-board. Målgruppen är elever i årskurs 3-9.

Att förbättra barn och ungdomars matematikkunskaper genom att göra dem delaktiga i att lära sig matematik på ett nytt och roligt sätt för att stärka deras självbild, självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Öka barn och ungdomars kapacitet till huvudräkning och på så sätt stärka deras självbild, självförtroende samt tillit till sin egen förmåga.

Projektet har tagit fram en lärarhandledning och metoden ska spridas till skolor i Varberg och Falkenberg, och även nationellt.

Barn och ungdomar är delaktiga genom att utforma lektionerna. 

Skolor i Varberg och Falkenberg

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Kontakt

Ort
Varberg

Liknande projekt

  • UP i Samhället

    Projektet syftar till att utveckla aktiviteter och skapa en fotbollsmiljö där fler har möjlighet till rörelse och gemenskap

  • Hör mig Varberg!

    Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska…

  • Kulturföreningen Kulturfrämjandet

    Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.