Till innehållet

Unite People i Samhället

Projektet drevs av: Unite People FC

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla aktiviteter och skapa en fotbollsmiljö där fler har möjlighet till rörelse och gemenskap

Målgrupperna för projektet är barn och unga med eller utan funktionsnedsättning samt vuxna med funktionsnedsättning. Målet är att etablera verksamhet i en mer inkluderande fotbollsrörelse i Varberg och sprida till andra. Inom projektet genomförs en rad aktiviteter för de olika målgrupperna, som öppna träningar för tjejer, kvällsfotboll för ungdomar, fotbollsträning för barn och vuxna med funktionsvariation, ledar- och domarutbildningar samt föreläsningar och sociala aktiviteter. Efter projektet är avslutat kommer föreningen att implementera alla aktiviteter utifrån de metoder som utvecklas under projektet i den ordinarie verksamheten.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningen genom sina samhällsutvecklande aktiviteter skapat engagemang och inkluderande verksamhet med mini-parasportlag, parasportlag, gåfotboll för seniorer, nattfotboll samt föreläsningar och utbildningar för deltagare och ledare. Aktiviteterna som har utvecklats riktar sig till barn och unga med eller utan funktionsvariationer, vuxna med funktionsvariationer samt till seniorer och pensionärer.

Verksamheten lever vidare i föreningen, som varje vecka har återkommande och schemalagda aktiviteter där ledare, deltagare och medlemmar tillsammans hjälps åt att skapa inkludering och gemenskap med fotboll som verktyg. Föreningen har utvecklats i samarbete med målgrupperna som finns representerade i styrelse och andra uppdrag i föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i april 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i april 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Varberg

Liknande projekt

  • Ny matematik

    Huvudräkning är något som kraftigt har försämrats bland många elever. Metoden som prövas och utvecklas är en dart-metod, och den finns även som ett…

  • En brottarmatta utan gränser

    Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Fler i Rugbyrörelse

    Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje,…

Sidan uppdaterades 2024-03-05.