Till innehållet

Nybyggnation av lägergård samt tillgänglighetsanpassning av ridhus på Bollnäs Heden 21:2

Projektet drevs av: Bollnäs Ridsällskap

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla ridverksamheten för i huvudsak personer med funktionsnedsättning.

I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad lägergård samt tillgänglighetsanpassning av befintlig ridanläggning. Den ökade tillgängligheten medför att personer med rörelsenedsättning kan delta på mer lika villkor som andra i ridverksamheten. Den nya verksamheten kommer att bestå av läger på helger och sommarlov i samverkan med funktionshindersorganisationer.

Efter projektet

Byggnationen är färdigställd enligt plan. Regelbundet samarbete sker med särskolans gymnasium. Under 2024 kommer marknadsföring ske för att nå ut till fler inom tänkta målgrupper med funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

3 143 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

3 143 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Bollnäs

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-01-10.