Till innehållet

Nybyggnation av hall för bowls

Projektet drevs av: Borgholm Bowls Sällskap

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla bowlsverksamheten och nå nya målgrupper genom att bygga en tillgänglighetsanpassad hall. Föreningen ska arbeta för att inkludera ungdomar och äldre med funktionsnedsättning i föreningsverksamheten.

Projektets syfte är att utveckla bowlsverksamheten och nå nya målgrupper genom att bygga en tillgänglighetsanpassad hall. Bowls är en precisionssport som påminner om boccia och boule. Efter byggnationen ska föreningen arbeta för att inkludera ungdomar och äldre med funktionsnedsättning i föreningsverksamheten. Föreningen kommer att bedriva organiserad träning, arrangera öppet hus och prova-på-tillfällen. Spontant spel kommer också att vara möjligt att utöva. Samarbete ska ske med kommunen och lokala föreningar och funktionshinderorganisationer på Öland.

Kommunen kommer att finansiera uppförandet av själva huskroppen, medan föreningen står för en del av det invändiga arbetet som exempelvis golvläggning, belysning, värme, VVS och RWC.

Efter projektet

Byggnationen är färdigställd enligt plan. På grund av coronapandemin har verksamheten inte kommit igång som planerat, men vissa aktiviteter hann genomföras för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Exempelvis personer med reumatism, stroke och rörelsenedsättning. Hallen används spontant av ett femtiotal äldre över 65 med och utan funktionsnedsättning. En grupp barn i åldern 11 år är klar att börja med bowls.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2020.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2020.

Kontakt

Ort
Borgholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-29.