Till innehållet

Nybyggnation av skatepark på fastigheten Sannorna 5:1 i Lidköpings kommun

Projektet drevs av: Lidköpings skateboardförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utöka och utveckla möjligheterna till sociala och spontana aktiviteter för barn och ungdomar i Lidköpings kommun, genom att bygga en betongpark för skateboard.

Anläggningen kommer i huvudsak att användas spontant, men föreningen kommer även ha viss organiserad verksamhet, anordna tävlingar, prova-på-tillfällen, läger och andra events i betongparken.

Efter projektet

Skateboardparken är färdigbyggd och används.

-        Skateboardskola

-        Tävlingar

-        Invigning

Det finns låneutrustning till alla som inte har egen.

Beviljat belopp

4 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2022.

Beviljat belopp

4 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2022.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-21.