Till innehållet

Nybyggnation av utbildnings- och samlingslokal på fastigheten Släda 4:5, Alnö, i Sundsvalls kommun

Projektet drivs av: Medelpads dövas förening

Beskrivning av projektet

Pojektet ska möjliggöra kontinuerlig utbildnings- och lägerverksamhet för döva och hörselskadade i Medelpad genom nybyggnation av en samlingslokal på föreningens fritidsanläggning.

Syftet med projektet är att möjliggöra kontinuerlig utbildnings- och lägerverksamhet för döva och hörselskadade i Medelpad genom nybyggnation av en samlingslokal på föreningens fritidsanläggning i Slädaviken på Alnö. Byggnaden kommer att vara isolerad och särskilt anpassad för dövas och hörselskadades behov. Lokalen kommer även att användas av döva och hörselskadade från andra föreningar, främst i norra Sverige.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd men verksamheten har inte kunnat komma igång ännu till följd av pandemin. Slutbesiktningen av byggnaden kommer att ske under våren 2022. Föreningen hoppas att komma igång med utbildningar, kurser och läger under sommaren 2022.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Sundsvall

Liknande projekt

  • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

    Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

  • Antologi

    Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland ska genom sitt projekt Antologi tillsammans med medlemmar och andra personer med Hepatit C skriva fram…

  • Disabled Refugees Welcome

    Projektet ska förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2021-12-13.