Till innehållet

Nybyggnation av utegym Ludvika Sunnansjö 56:4 i Ludvika kommun

Projektet drevs av: Sunnansjö Idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa möjlighet för framförallt ungdomar, att träna kondition och styrka när de vill, utan kostnad och utan att vara beroende av skjuts.

I projektet ingår att bygga ett utegym intill ett motionsspår centralt i byn. Gymmet kommer att bestå av tio stationer med gymredskap byggda av stockar. Det kommer även att finnas redskap för att träna motorik, balans och spänst. Anläggningen kommer att användas spontant och inom ramen för föreningsidrotten.

Efter projektet

Byggnationen genomfördes sommaren 2021 med invigning i september samma år. Gymmet är i första hand tänkt att användas spontant, men anläggningen används också till träningspass i grupp.

Beviljat belopp

281 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Beviljat belopp

281 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Kontakt

Ort
Sunnansjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-02.