Till innehållet

Odlingslotter och barnens zoo på Restad gårds flyktingboende

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Barnen ska få lära sig mer om djur och natur och att få en meningsfull fritidssyssla. Familjerna ska genom olika aktiviteter får kontakt med den svenska landsbygden, nyanlända och boende i kommunen ska få en mötesplats.  

Restad gård har på mycket kort tid vuxit till Sveriges största asylboende. Här bor familjer som väntar på beslut angående permanent uppehållstillstånd och personer som fått uppehållstillstånd men som väntar på kommunplacering och/eller bostad. Vi vill utveckla och stödja odling för barn och unga på odlingslotter och att anlägga Barnens zoo, på Restad gård, som är ett av Sveriges störta asylboenden. En viktig tanke med projektet är att barnens zoo och odlingarna ska öka integrationen mellan vänersborgarna och boende på Restad gård. Skolklasser från hela kommunen ska kunna komma till Restad gård och titta på djuren och träffa barnen som bor där. Barnens zoo är tänkt att vara en attraktion för hela kommunen, också för familjer och privatpersoner som vill komma ut och titta på djuren, klappa djuren och lära sig mer om de djur som finns där. Vår ambition är att odlingslotter och barnens zoo ska bli naturliga mötesplatser.

• Att barn och deras anhöriga som bor på Restad gård ska få möjlighet att odla egna grönsaker och bär. • Att uppmuntrar till att komma ut i friska luften, få tillgång till egenodlade grönsaker, lära sig mer om matens ursprung och ekologisk odling. • Att få möjlighet att lära sig mer om djur och natur och att hjälpa till med djur nära sitt boende som en meningsfull fritidssyssla. • Att nyanlända och kommuninvånare får mötas i anknytning till odlingslotter och barnens zoo för att lära känna varandra och utbyta kunskaper. • Att barn och unga som bor på Restad gård ska få kontakt med den svenska landsbygden genom aktiviteter under projekttiden, till exempel i samband med ”kosläpp” eller andra aktiviteter med inriktning mot barn och unga.  

Fastighetsägarna är drivande part i projektet och kommer att upplåta mark och stötta projektidéerna även efter projekttidens slut. Det finns ett stort intresse bland många flyktingar som kommer till Sverige för odling, djur och natur. Första året, eller åren, krävs projektinsatser som gör det möjligt att komma igång med odlingar och barnens zoo. Efter projekttidens slut kommer fastighetsägarna med stöd av av boende och intresserade vänersborgare kunna  driva projektet vidare. Lärarna på skolan får kunskap och pedagogiska verktyg att involvera odling och djur mer i den ordinarie utbildningen.

Förankringsprocess Vänersborgs kommun har på Restad gård startat en skola där 39 barn var inskrivna i januari 2015. Den 2 mars var Per Hasselberg från Hushållningssällskapet och Jonathan Axelsson från Niklasberg Fastigheter på ett besök hos skolbarnen på Kumlienskolan på Restad gård. Vi pratade med barnen om odling av grönsaker och bär och grönsaker. Många av barnen hade erfarenhet av odling från sina hemländer. Morötter, potatis och olika bär var saker som barnen nämnde att de hade odlat. En pojke från Pakistan nämnde att han hade odlat ris. Vi berättade att flera av de saker som de nämnde går att odla på Restad gård. Barnen berättade för oss att de väldigt gärna vill odla olika grönsaker och bär på Restad gård och frågade när vi kan börja. Barnen trodde också att deras föräldrar gärna odlade tillsammans med dem. Vi pratade också med barnens lärare som tyckte det skulle vara jättebra med odlingar och att det, om det kommer igång innan skolan slutar för terminen, skulle kunna vara en del av barnens lärande kring natur, växter, insekter och djur etc. Vi har också haft dialog med de vuxna på Restad gård om möjlighet till odling. Ett dialogmöte hölls på ett av Röda korsets språkkaféer. Många var mycket intresserade att stötta barn och unga i detta och flera hade erfarenheter av odling från sina hemländer. Många kände sig dock osäkra på villkoren för odling i svenska förhållanden, vilka grödor som fungerar, när man kan så, bevattningsbehov etc.  

Vi samverkar med kommunen, fastighetsägarna och Migrationsverket. Vi samverkar också med studieförbund och andra aktörer som är verksamma på Restad gård.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Liknande projekt

  • Bildstöd vid föreningsaktiviteter

    Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB…

  • Välkommen på middag!

    Med inspiration från det populära TV-programmet ”Halv åtta hos mig” ska matprojektet ”Välkommen på middag” stötta personer med intellektuell…

  • Mat, musik och minnen

    I projektet ska HS testa och utarbeta en modell för att stimulera minnet och underlätta kommunikation genom inspirerande 40 föreställningar kring…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.