Till innehållet

On track!

Projektet drivs av: Internationella Vänner

Beskrivning av projektet

Projektets målgrupp är ungdomar 19-25 år i Värnamo som är i början av arbetslivet. Syftet är att ta fram en utbildningsmetod för att ge ungdomar goda förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. Särskilt riktas projektet till ungdomar som ska arbeta med barn och unga, till exempel i skolor (en vanlig plats för ett första arbete). Utbildningen ska ge färdigheter och kunskaper i hur de kan stötta barn och unga i lärandet, bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt ledarskap.

I förlängningen väntas positiva effekter hos barnen och ungdomarna i skolor och föreningar där projektdeltagarna arbetar, genom att de får bättre stöd och tryggare relationer. Ambitionen är att de som deltagit i projektet ska inspireras till att vidareutbilda sig för fortsatt pedagogiskt arbete. Utbildningarna ska utvecklas och genomföras tillsammans med IFK Värnamo och Attention Jönköping. Metoden ska fortsätta användas av Internationella Vänner och deras samarbetspartners, de deltagande skolorna i Värnamo samt i fler kommuner som förväntas ta till sig metoden.

Beviljat belopp

5 816 645 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 816 645 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

  • Future Lab

    Projektets syfte är att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk…

  • Right To Work

    Projektet syftar till att skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och att förändra rekryteringsmönster hos…

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

Sidan uppdaterades 2024-03-12.