Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Orientering för alla

Projektet drivs av: Föreningen O-Ringen Borås 2015

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att tillgängliggöra orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i O-ringen Borås 2015.

Projektet ska tillgängliggöra orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i O-ringen Borås 2015. Genom att inkludera personer med funktionsnedsättning i orienteringstävlingen vill projektet göra omvärlden medveten om möjligheter och metoder för att göra sporten tillgänglig för en bredare målgrupp. Projektet ska

  • fokusera på målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning samt synnedsättning.
  • tillgänglighetsanpassa två områden i Borås kommun som modell. Det innebär bland annat att göra justeringar i terrängen, ta fram anpassat kartmaterial, elektroniska lösningar med mera. Det kommer också att finnas orienterare under valda tider som finns med och instruerar.
  • sprida kunskapen om projektet till relevanta aktörer som framtida O-ringen arrangörer, Svenska orienteringsförbundet och olika kommuner.

Efter projektets slut kommer minst två orienteringsklubbar i kommunen att driva orienteringen för personer med funktionsnedsättning vidare. Borås Stad kommer att ansvara för den fysiska skötseln av de två områdena samt bidra med ekonomiskt stöd till kartmaterial.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.