Till innehållet

Orientering för alla

Projektet drevs av: Föreningen O-Ringen Borås 2015

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att tillgängliggöra orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i O-ringen Borås 2015.

Projektet ska tillgängliggöra orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i O-ringen Borås 2015. Genom att inkludera personer med funktionsnedsättning i orienteringstävlingen vill projektet göra omvärlden medveten om möjligheter och metoder för att göra sporten tillgänglig för en bredare målgrupp. Projektet ska

 • fokusera på målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning samt synnedsättning.
 • tillgänglighetsanpassa två områden i Borås kommun som modell. Det innebär bland annat att göra justeringar i terrängen, ta fram anpassat kartmaterial, elektroniska lösningar med mera. Det kommer också att finnas orienterare under valda tider som finns med och instruerar.
 • sprida kunskapen om projektet till relevanta aktörer som framtida O-ringen arrangörer, Svenska orienteringsförbundet och olika kommuner.

Efter projektets slut kommer minst två orienteringsklubbar i kommunen att driva orienteringen för personer med funktionsnedsättning vidare. Borås Stad kommer att ansvara för den fysiska skötseln av de två områdena samt bidra med ekonomiskt stöd till kartmaterial.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Liknande projekt

 • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

  Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

 • Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

  Borås Stad vill genom projektet Jämlik Hälsa för personer med funktionsnedsättningar göra en satsning på idrott och hälsa för den här målgruppen och…

 • Dansa mitt liv

  Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.