Till innehållet

Pingis Parkinson

Projektet drivs av: Spårvägens Bordtennisklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka antalet pingisspelare med Parkinson och ett nationellt nätverk för spelare och tränare ska etableras. I klubbar över hela landet ska nya ledare utbildas, fungerande metoder implementeras och regelbundna träningar erbjudas.

Genom ett ökat antal utövare kommer tävlingar att kunna arrangeras och som en del i detta utvecklas ett standardiserat klassifikationsprogram. Målsättningen är att pingis för målgruppen blir en del av Svenska Bordtennisförbundets parapingissektion.

Ett handledningsmaterial tas fram och görs fritt tillgängligt för alla intresserade. Efter projekttiden inlemmas och finansieras pingis för personer med Parkinson som en del av stödmottagarens och andra bordtennisföreningars ordinarie verksamhet, i nära samverkan med Svenska Bordtennisförbundet. Föreningen kommer att ha fortsatt ansvar för det nationella nätverket.

Beviljat belopp

6 073 324 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2026.

Beviljat belopp

6 073 324 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2026.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • 65PLUS-A-SIDE

  • Konferensguiden

    Projektets mål är att utbilda personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i att planera och genomföra konferenser,…

  • Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa

    Projektet ska utveckla en kunskapsplattform i syfte att stötta äldre med psykisk ohälsa genom att erbjuda en e-utbildning till vård- och…

Sidan uppdaterades 2023-11-25.