Till innehållet

Porrens verklighet - en förstudie

Projektet drevs av: Another Development Foundation

Beskrivning av projektet

Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen SNAF-Sexualkunskapen ni aldrig fick, genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att kunna bygga upp en digital plattform där unga kvinnor är drivande.

Plattformen ska ha utgångspunkt i flickors och unga kvinnors verklighet och erfarenheter av utsatthet för sexism, sexualiserade trakasserier och olika former av sexualiserat våld kopplat direkt eller indirekt till pornografin. Under förstudien ska man undersöka behov, förutsättningar och möjligheter för att kunna hitta finansiering till en uppbyggnad av en digital plattform i samverkan med Riksorganisationen Unizon, föreningen Talita och Sveriges Kvinnolobby.

Den långsiktiga målsättningen är att efter förstudiens slut söka fortsatta medel ifrån Arvsfonden och/eller andra finansieringskällor för att möjliggöra arbetet med att etablera en plattform som leds och drivs av unga kvinnor.

Efter projektet

I projektet har man haft samtal med 83 kvinnor mellan 13-25 år, varav 20 var fokusgrupper och 22 var enskilda samtal. Vidare har man skickat ut enkäter till samma målgrupp och fått svar av 26 stycken inom åldersgruppen 13-16 år: 41 stycken inom åldersgruppen 17-19 år: och 32 stycken inom åldersgruppen 20-25 år: Det har även genomförts samtal och mailkorrespondens med 45 professionella personer som arbetar med dessa frågor dagligen. Alla uttrycker att det finns ett behov av att bygga upp någon form av digital kunskapsplattform som drivs och leds av unga kvinnor, som skulle kunna utveckla en unik kunskap om flickors och unga kvinnors särskilda utsatthet, för sexism, sexualiserade trakasserier, förnedring, avhumanisering och olika former av sexualiserat våld direkt eller indirekt kopplat till pornografin.

Då detta var en förstudie kommer man nu att gå igenom allt material för att se om det går att bygga upp en verksamhet tillsammans med de relevanta organisationer som deltagit i förstudien, och eventuellt komma in med en ansökan till Arvsfonden som svarar upp mot Arvsfondens kriterier om överlevnad.

Beviljat belopp

499 440 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i oktober 2021.

Beviljat belopp

499 440 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Liknande projekt

  • Loud grrl - den rosa metoden

    Projektet ska ta fram nya metoder för hur studieförbund och musikföreningar kan arbeta med musikverksamhet för att ge tjejer och unga transpersoner…

  • TUSS (Trygghet, Uppmuntran, Självförtroende och Självtillit)

    Projektet ska stärka flickor i åldern 9-25 år och utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala…

  • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

    Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

Sidan uppdaterades 2022-01-10.