Till innehållet

Qrut

Projektet drivs av: RFHL Riks

Beskrivning av projektet

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.

Mammor vars barn är omhändertagna, får sällan eller aldrig stöd från samhället. Qrut vill arbeta för att den gruppen ska kunna bli delaktig i sina barns liv också vid placering. Vi vill också att fler barn ska kunna växa upp i sin familj genom att aktivt stötta den biologiska mamman i sin roll som förälder. Qrut medverkar också vid möten med socialtjänsten som stöd och support. Vidare vill vi verka för att umgänge mellan mamma och barn kan ske under så naturliga förhållanden som möjligt.

Att fler barn ska kunna bo kvar hemma. Att förbättra möjligheten till delaktighet när barn är placerade. Verka för bra mötesplats mellan barn och fmamma under umgänge. Stöd till mamma vid hemtagning av barn.

Genom samverkan med bl.a. BVC, beroendemottagningar, förvaltningar samt vår egen QvinnoQula, nå mammorna och erbjuda dem vårt stöd. Vi har också löpande möte med en expertgrupp där vi kan diskutera olika problem och frågeställningar. Projektet har idag två tjänster för föräldrastöd. 

I arbete med stöd är det viktigt med lyhördhet inför de mammor som söker hjälp. Mammorna är oftast väl medvetna om var de brister och vårt arbete är att stärka de starka sidorna och medverka till förändring där det brister.

SKL (Sveriges Kommuner o Landsting), KSAN, Stockholm Stad samt QvinnoQulorna, Rosenlunds Mödravårdsteam, Barnhälsovårdsteamet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.