Till innehållet

Qrut

Projektet drevs av: RFHL Riks

Beskrivning av projektet

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.

Mammor vars barn är omhändertagna, får sällan eller aldrig stöd från samhället. Qrut vill arbeta för att den gruppen ska kunna bli delaktig i sina barns liv också vid placering. Vi vill också att fler barn ska kunna växa upp i sin familj genom att aktivt stötta den biologiska mamman i sin roll som förälder. Qrut medverkar också vid möten med socialtjänsten som stöd och support. Vidare vill vi verka för att umgänge mellan mamma och barn kan ske under så naturliga förhållanden som möjligt.

Att fler barn ska kunna bo kvar hemma. Att förbättra möjligheten till delaktighet när barn är placerade. Verka för bra mötesplats mellan barn och fmamma under umgänge. Stöd till mamma vid hemtagning av barn.

Genom samverkan med bl.a. BVC, beroendemottagningar, förvaltningar samt vår egen QvinnoQula, nå mammorna och erbjuda dem vårt stöd. Vi har också löpande möte med en expertgrupp där vi kan diskutera olika problem och frågeställningar. Projektet har idag två tjänster för föräldrastöd. 

I arbete med stöd är det viktigt med lyhördhet inför de mammor som söker hjälp. Mammorna är oftast väl medvetna om var de brister och vårt arbete är att stärka de starka sidorna och medverka till förändring där det brister.

SKL (Sveriges Kommuner o Landsting), KSAN, Stockholm Stad samt QvinnoQulorna, Rosenlunds Mödravårdsteam, Barnhälsovårdsteamet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Tema Fairtrade - barn besöker butik

    "Schyssta bananer? - Hållbar utveckling genom rättvis handel och medveten konsumtion" Ett pedagogiskt material för grundskolans årskurs 1 - 6 som…

  • DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

    DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och…

  • Framtidskören

    Som framtidskörklass får man tillsammans med körpedagoger och musiker jobba med körsång med alla sinnen med musik från olika länder och är med och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.