Till innehållet

Räkna med oss

Projektet drivs av: Internationella Kvinnoföreningen (IKF) i Malmö - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

Beskrivning av projektet

Projektet ska få fler unga kvinnor med invandrarbakgrund intresserade av och engagerade i samhällsfrågor och att de ska kunna hitta vägar och undanröja hinder för att påverka och se nyttan med ett praktiskt samhällsengagemang.

Projektets syfte är att få fler unga kvinnor med invandrarbakgrund intresserade av och engagerade i samhällsfrågor och att de ska kunna hitta vägar och undanröja hinder för att påverka och se nyttan med ett praktiskt samhällsengagemang. Projektet vill bidra till ökad jämställdhet och minskad utanförskap. Total 90 unga kvinnor beräknas delta i projektet. Deltagarna får ökad förståelse för hur de kan påverka samhället och bemöta de hinder för påverkan som finns och bättre kunskaper kring mänskliga rättigheter, FN:s Kvinnokonvention, makt och härskartekniker. Projektet genomför träffar med politiker på lokal och regional nivå, vilket ger deltagarna en möjlighet att sätta sina intressefrågor på den politiska agendan. Den primära målgruppen för projektet är unga kvinnor, främst kvinnor med invandrarbakgrund men även etniskt svenska kvinnor. Projektet ska vara en mötesplats för unga kvinnor i Malmö som kommer från olika stadsdelar och har olika kulturell bakgrund och ålder. Målgruppen utgörs av unga kvinnor som är studerande vid gymnasieskola, högskola eller universitet eller är inskrivna vid arbetsförmedlingen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Arrangörsskolan

    Vi skapar en arrangörsskola där ungdomar lär sig arrangera och producera festivaler, konserter, talangjakter, tävlingar och workshop. Allt utifrån…

  • Cykelköket i Malmö

    En öppen verkstad i Stapelbädden där du kan reparera, renovera och bygga egna cyklar!

  • #minframtid

    Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.