Till innehållet

Rättvisat – mitt digitala kommunikationspass

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet har digitaliserat kommunikationspass 2017 och ska med fortsättningsstöd utveckla appen till fler användare och plattformar med planerad lansering i oktober 2018.


  • att öka barnens och ungdomarnas självkänsla och delaktighet genom att alltid ha ett rele­vant och aktuellt kommunikationspass som de kan presentera sig själva med på ett modernt och individ­stärkande sätt,
  • att underlätta för barnen och ungdomarna i de kontaktytor där de ingår och som de kommer att ingå i,
  • att underlätta för föräldrarna vad gäller ansvaret för att ge alla runt barnet adekvat information om barnets kommunikationssätt.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som har stora svårigheter med sin verbala kommu­nikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då de byter miljö och personal. Dessa barn och ungdomar är ofta väldigt utelämnade till andra i omgivningen. Ofta har barnen och ungdomarna kontakt med personer i flera olika miljöer förutom sin familj som till exempel personal i kort­tidsboende, på habiliteringen, skola och i förskola. Projektet har under sina första 12 månader utvecklat en app, RättVisat, som är användarvänlig, lättillgänglig och stabil med vilken man skapar ett digitalt kommunikationspass. Under ytterligare 24 månader kommer appen att utvecklas för fler användare, fler plattformar bland annat telefon. Den kommer att tillgänglighetsanpassas, få tillgång till ljudinspelning och att kunna välja privat eller offentligt läge – då man kanske inte alltid vill visa allt för alla man träffar. Projektet skall under 12 månader utveckla en fungerande, användarvänlig, lättillgänglig och stabil prototyp med vilken man kan skapa ett digitalt kommunikationspass.

Projektets slutprodukt är en app som ska vara lättanvänd och finnas tillgänglig för dem som behöver den via de vanligaste sökmotorerna. Kontinuerlig översyn av uppdateringar, förbättringar, inställningar och eventuellt nya behov kommer att supportas.

Inom barn- och ungdomsområdet på Bräcke Diakoni finns både boende och förskola. I dessa verksamheter finns ett utbrett behov av att snabbt lära sig om barnens och ungdomarnas förmågor om man till exempel kommer som ny personal eller ska besöka en ny miljö. Att försöka förklara hur barnen och ungdomarna kommunicerar är svårt då ett rörelsemönster eller ljud vid glädje och spänning kanske är snarlika. I projektets andra fas kommer barn och ungdomar att involveras som testpersoner för den nya versionen. Dessa kommer att hämtas från Bräcke diakonis olika verksamheter men också via den referensgrupp som tillhör projektet.  

Förskolan Stegen och Habiliteringen Bräcke kommer att samarbeta med andra enheter inom Bräcke diakonis barn- och ungdomsområde: barn- och ungdomsboendet Östergården, korttidsboende och Habiliteringen Riksgymnasiet. Våra medsökanden till projektet är Myndigheten för Delaktighet, Nationellt KompetensCentrum Anhöriga, Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsa i Göteborg och Autism- och Aspbergerförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-06-15.