Till innehållet

Reality Check (tidigare Porr Exposé)

Projektet drevs av: Talita Ideell Förening

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

Det övergripande syftet med projektet är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

Projektet har två målsättningar:

 • att öka ungdomars kunskap om pornografins möjliga effekter,
 • att nå ut och erbjuda stöd till ungdomar som är i riskzonen för pornografiberoende.

Projektet innebär framtagande av ett heltäckande program som erbjuder stöd till ungdomar hela vägen.

 • del 1 är ett faktabaserat undervisningsmaterial med syfte att stärka ungdomars mediekunskap och öka deras förståelse för hur pornografi kan påverka deras sexualitet, hjärna, attityder och relationer.
 • del 2 är ett verktyg för att komma tillrätta med pornografiberoende. Detta verktyg tas fram i samarbete med den amerikanska organisationen Fight the New Drug, som tagit fram ett program som erbjuder ungdomar kunskap, utbildning, stöd samt strategier och resurser användbara för den som vill minska sin pornografikonsumtion. Projektet planerar att anpassa programmet efter en svensk kontext.
 • del 3 handlar om att fånga upp ungdomar som behöver extra hjälp och stöd och slussa dem vidare till exempelvis ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Huvudsaklig målgrupp är unga personer i åldern 12 – 25 år, både killar och tjejer.

Verksamheten kommer efter projekttiden fortsätta inom stödmottagarens ordinarie regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i november 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i november 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

  Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

 • Gemaket (tidigare Systerskap)

  Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

 • Killars röster om heder

  Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

Sidan uppdaterades 2023-03-06.