Till innehållet

Regnbågsfamiljer i väntan

Projektet drevs av: RFSL

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

Projektet är ett nationellt föräldrastödjande projekt med fokus på hbtq-personers specifika behov under graviditet och första tiden som förälder. Genom att erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar kommer föräldraidentiteten att stärkas och de får verktyg till hantering av samhällets normer. Den primära målgruppen är regnbågsfamiljer som stärks i sin identitet. Metoder och material som utvecklas i projektet är en normmedveten bok om graviditet, förlossning och den första tiden som förälder. Boken ska inkludera alla typer av familjebildningar som finns i dagens samhälle. I projektet utvecklas även tre olika typer av förlossnings- och föräldraförberedande kurser som direkt riktar sig till hbtq-personer, en kurs med fysiska träffar och en onlinekurs som kan kombineras med diskussionsträffar. Kortare utbildningar och material riktade till barnmorskor inom mödrahälsovården samt barnmorskestudenter utvecklas och testas. Under projekttiden byggs också ett nationellt nätverk av grupper för regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är på väg att bli föräldrar.

Efter projektets slut kommer RFSL att svara för distribuering av boken, onlinekurser, kursverksamheten i stort, informationsfilmer och föreläsningar. Dessutom kommer RFSL att svara för framtida revidering av boken såväl som vidareutveckling av utbildningarna.

Efter projektet

Projektet ledde till att hbtq-personer som väntar barn eller är nyblivna föräldrar och som har deltagit i föräldragrupper känner sig mer stärkta i sitt föräldraskap vilket också gynnar barnen. Metod och teman för föräldragrupperna, liksom digitala samtalskvällar, har utvecklats. Flera digitala föräldragrupper med återkommande träffar har hållits. Projektet har även tagit fram föräldrastödjande reflektionsmaterial, bl.a. i form av filmer, samt kunskapsstöd som riktar sig till barnmorskor och annan vårdpersonal som arbetar inom graviditets- och förlossningsvården.

Verksamheten lever vidare inkluderad i ordinarie utbildningsverksamhet inom RFSL och som ökad kompetens bland barnmorskor och andra professioner som möter blivande eller nyblivna hbtqi-föräldrar.

Allt material som har utvecklats i projektet, föräldrastödjande reflektionsmaterial samt kunskapsstöd till professioner, kan laddas ner samt beställas som tryckt material även efter projektets slut. Samtalskvällar för blivande eller nyblivna föräldrar hålls några gånger per termin. Dessutom kommer det nationella nätverket för regnbågsfamiljer att leva kvar. Föräldrastödjande grupper för hbtqi-föräldrar drivs även fortsättningsvis inom ramen för föräldraskapsstöd i flera regioner.

Utbildningsmaterial som tagits fram i projektet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-13.