Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Regnbågsfamiljer i väntan

Projektet drivs av: RFSL

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

Projektet är ett nationellt föräldrastödjande projekt med fokus på hbtq-personers specifika behov under graviditet och första tiden som förälder. Genom att erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar kommer föräldraidentiteten att stärkas och de får verktyg till hantering av samhällets normer. Den primära målgruppen är regnbågsfamiljer som stärks i sin identitet. Metoder och material som utvecklas i projektet är en normmedveten bok om graviditet, förlossning och den första tiden som förälder. Boken ska inkludera alla typer av familjebildningar som finns i dagens samhälle. I projektet utvecklas även tre olika typer av förlossnings- och föräldraförberedande kurser som direkt riktar sig till hbtq-personer, en kurs med fysiska träffar och en onlinekurs som kan kombineras med diskussionsträffar. Kortare utbildningar och material riktade till barnmorskor inom mödrahälsovården samt barnmorskestudenter utvecklas och testas. Under projekttiden byggs också ett nationellt nätverk av grupper för regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är på väg att bli föräldrar.

Efter projektets slut kommer RFSL att svara för distribuering av boken, onlinekurser, kursverksamheten i stort, informationsfilmer och föreläsningar. Dessutom kommer RFSL att svara för framtida revidering av boken såväl som vidareutveckling av utbildningarna.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.