Till innehållet

Rejmyre Art Lab

Projektet drevs av: Refuge

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en plattform där barn och ungdomar i lokalsamhället Rejmyre ges möjlighet att utveckla projekt som kombinerar vetenskaplig forskning och konstnärligt skapande.

Formen för detta kommer att vara en arbetsgrupp med barn och ungdomar, som tar avstamp i deras intresse kring miljö och hållbarhet. Målgruppen är barn och ungdomar i grundskolan i Rejmyre och dess närhet.

Målet är att utveckla en ny modell för hur målgruppen kan samarbeta med utövare från olika fält, som till exempel konstnärer, forskare, arkeologer, historiker och kommuntjänstemän. Modellen ska kunna användas oavsett vilket tema man jobbar med. Det kan handla om olika konstnärliga uttryck till exempel bild och form där det även ges utrymme för skrivande som så småningom bildar underlag för olika Fanzine-alster.

Målet är att detta ska bli en permanent eftermiddagsverksamhet på orten i samarbete med Kulturskolan, som barnen själva är med och startar upp.

Efter projektet

Projektet har skapat en plattform för barn och unga som kombinerar vetenskaplig forskning och konstnärligt skapande. Verksamheten fortsätter i samverkan med Finspångs kommun som fortsatt erbjuder Konstlabbet som en del i kulturskolans utbud.

Beviljat belopp

3 429 527 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

3 429 527 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Ort
Rejmyre

Liknande projekt

  • Barnens Skulpturpark på Rosengård

    I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i…

  • scen:se

    Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för…

  • Dalakulturens teater - tradition och samtid som modern internationell marionetteater

    Elever vid Leksands folkhögskola och Sätergläntan ska sätta upp en marionetteaterföreställning som visas för kommunens samtliga grundskolor.…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.