Till innehållet

Romaniteams

Projektet drivs av: Stockholm-Gotlands Boxningsförbund SGBF

Beskrivning av projektet

Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Inom ramen för projektet skulle idrottsledare, föräldrar och ungdomar med kunskap och erfarenhet av hur boxningsträningen kan bli till ett stöd genom studieåren verka. Projektet rekryterade romska ungdomar till boxningens föreningsliv och genom träning, gemenskap och studiestöd gavs förutsättningar för positiva utvecklingsspiraler. Projektets målsättning var att höja statusen på utbildning hos målgruppen och även ge en relevant och nyanserad bild av den svensk-romska historien.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Nyanlända barn, idrott och inkludering

    Projektet syftar till att Bris och Riksidrottsförbundet gemensamt gör en satsning för att stärka idrottsledare och tränare i deras möten med unga i…

  • Naturlig mötesplats för alla

    Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

  • Bollihop - inkluderande idrott för tjejer och deras mammor

    Projektet ska inkludera och stärka tjejer samt deras mammor inom idrott och föreningsliv. Målet är att skapa möjligheter för alla tjejer och…

Sidan uppdaterades 2021-11-22.