Till innehållet

Rörelseglädje på Daglig Verksamhet

Projektet drivs av: Bara Vanlig Hälsa

Beskrivning av projektet

Föreningen Bara Vanlig Hälsa vill med projektet Rörelseglädje på daglig verksamhet öka den fysiska aktivitetsnivån för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan. I projektet ska en anpassad metod för träning och ett utbildningskoncept för personal som arbetar i daglig verksamhet tas fram. Alla fysiska aktiviteter utgår från målgruppens behov och engagemang. Personalen och verksamheterna erbjuds en certifiering efter genomförd utbildning. Konceptet och utbildningen ska efter projektet erbjudas kommunala verksamheter och finansieras med kommunala medel.

Beviljat belopp

4 075 940 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

4 075 940 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-07.