Till innehållet

Rörelseglädje på Daglig Verksamhet

Projektet drivs av: Bara Vanlig Hälsa

Beskrivning av projektet

Föreningen Bara Vanlig Hälsa vill med projektet Rörelseglädje på daglig verksamhet öka den fysiska aktivitetsnivån för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan. I projektet ska en anpassad metod för träning och ett utbildningskoncept för personal som arbetar i daglig verksamhet tas fram. Alla fysiska aktiviteter utgår från målgruppens behov och engagemang. Personalen och verksamheterna erbjuds en certifiering efter genomförd utbildning. Konceptet och utbildningen ska efter projektet erbjudas kommunala verksamheter och finansieras med kommunala medel.

Beviljat belopp

4 075 940 kronor

Projektets tidstatus

56%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

4 075 940 kronor

Projektets tidstatus

56%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Träningspasset - tillgänglig träning digitalt

    Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personer med synnedsättning att leva fysiskt aktiva liv.

  • Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

    Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för…

  • Para Taekwondo Sverige

    Wermdö Taekwondo förening ska utveckla en träningsmodell för para-taekwondo som kan spridas nationellt till andra taekwondoföreningar.

Sidan uppdaterades 2022-04-07.