Till innehållet

Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

Projektet drivs av: Narva Boxningsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för att träna boxning.

Med digital videokonferensteknik ska deltagarna ges förutsättningar att kunna träna hemifrån. Efter projekttiden ska erfarenheterna från gruppträningarna och det framtagna utbildningsmaterialet ingå i organisationens ordinarie arbete.

Efter projekttiden räknar Narva Boxningsklubb med att framtida kostnader kommer att täckas av medlems- och träningsavgifter och statligt lokalt stöd.

Beviljat belopp

3 786 195 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 786 195 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • AVTRYCK

    Föreningen Kultur och Kvalitet ska, tillsammans med personer med funktionsvariationer ta fram och hålla workshops för yrkesverksamma personer inom…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

Sidan uppdaterades 2021-11-03.