Till innehållet

Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

Projektet drivs av: Narva Boxningsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för att träna boxning.

Med digital videokonferensteknik ska deltagarna ges förutsättningar att kunna träna hemifrån. Efter projekttiden ska erfarenheterna från gruppträningarna och det framtagna utbildningsmaterialet ingå i organisationens ordinarie arbete.

Efter projekttiden räknar Narva Boxningsklubb med att framtida kostnader kommer att täckas av medlems- och träningsavgifter och statligt lokalt stöd.

Beviljat belopp

3 786 195 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 786 195 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Stillhet för rastlösa

    Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska…

  • Stockholmare United - att höras och höra till

    Projektet syftar till att utveckla och testa nya arbetssätt för ökad inkludering av personer med hörselskada som inte är födda i Sverige eller har…

  • Träningspasset - tillgänglig träning digitalt

    Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personer med synnedsättning att leva fysiskt aktiva liv.

Sidan uppdaterades 2021-11-03.