Till innehållet

Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

Projektet drivs av: Narva Boxningsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för att träna boxning.

Med digital videokonferensteknik ska deltagarna ges förutsättningar att kunna träna hemifrån. Efter projekttiden ska erfarenheterna från gruppträningarna och det framtagna utbildningsmaterialet ingå i organisationens ordinarie arbete.

Efter projekttiden räknar Narva Boxningsklubb med att framtida kostnader kommer att täckas av medlems- och träningsavgifter och statligt lokalt stöd.

Beviljat belopp

3 786 195 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 786 195 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Jag är berättaren

    Projektet ska främja kulturell representation av hbtq-personer med funktionsnedsättningar.

  • Äldreprojektet (Äldre hivpositivas livssituation)

    Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

  • Peer Support

Sidan uppdaterades 2021-11-03.