Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

Projektet drivs av: Narva Boxningsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för att träna boxning.

Med digital videokonferensteknik ska deltagarna ges förutsättningar att kunna träna hemifrån. Efter projekttiden ska erfarenheterna från gruppträningarna och det framtagna utbildningsmaterialet ingå i organisationens ordinarie arbete.

Efter projekttiden räknar Narva Boxningsklubb med att framtida kostnader kommer att täckas av medlems- och träningsavgifter och statligt lokalt stöd.

Beviljat belopp

1 171 051 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 171 051 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-10-05.