Till innehållet

RTSI - En kunskapsfråga

Projektet drevs av: SUB - Riksförbundet för Subkultur

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är öka kunskapen om alternativa subkulturers utanförskap i samhället och riktar sig till unga och personer med funktionsnedsättning med eller utan en subkulturell identitet.

Under tre år ska man arbeta processbaserat med att:

 • kartlägga och ta fram kunskap i form av en bok som ska förmedlas till myndigheter och beslutsfattare
 • ta fram ett pedagogiskt material riktat mot skolor och unga för hur man kan arbeta förebyggande mot utanförskap och diskriminering
 • genomföra två konferenser om hatbrott, diskriminering och utanförskap samt medverka vid andra sammankomster för att sprida kunskap kring alternativa subkulturer.

Efter projektets slut kommer materialet att fortsätta spridas gentemot skolor och andra som är intresserade och boken som tas fram kommer att kunna gå att ladda ner från förbundets webbsida.

Efter avslutat projekt

Verksamheten fortsätter genom att det material producerats se www.rtsi.se finns tillgängligt på både SUBs och RTSIs plattformar online.

Tyvärr satte pandemin stopp för både de två konferenser som var inplanerade och spridning av materialet i skolor. Men projektet har istället haft egna seminarier på bl. a Folk och Kultur:

https://www.youtube.com/watch?v=bxD74MXVZ1E

Projektet har även etablerat ordet Alterofobi - som är det ord som sammanfattar fördomarna mot subkulturella vilket man hoppas ska tas upp i SAOL och få ett bredare erkännande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

 • Socialt arbetskooperativ

  Det här projektet handlar om allas rätt till arbete. Unga vuxna från gymnasiesärskolan, som vill och kan arbeta, ska inte bli förtidspensionerade.…

 • I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

  Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya…

 • DIN Framtid

  Projektet ska höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt…

Sidan uppdaterades 2021-07-02.