Till innehållet

Så funkar det - ett tillgängligt studentinflytande

Projektet drevs av: Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Beskrivning av projektet

SFS satsning Så funkar det har som mål att garantera ett tillgängligt studentinlyftande. Kunskap ska höjas, normer brytas och attityder utmanas. Oavsett funktionalitet – alla ska kunna bli aktiva i kåren.

SFS satsning Så funkar det har som mål att garantera ett tillgängligt studentinlyftande. Kunskap ska höjas, normer brytas och attityder utmanas. Oavsett funktionalitet – alla ska kunna bli aktiva i kåren. Studenter och studentorganisationer har genom historien varit drivande och tagit ett stort ansvar för samhällsförändring. För att fortsätta vara en stark demokratisk kraft även efter kårobligatoriets avskaffande är det viktigt för studentkårerna att utveckla sitt eget demokratiarbete. Med utgångspunkt i studenter med funktionsnedsattas behov och erfarenheter ska vi riva hinder och skapa förutsättningar för att öka mångfalden i studentkårerna. Med bättre kunskap och fler studenter med funktionsnedsättningar som är aktiva kan studentkårerna bli ännu starkare i sitt studentinflytande och bli en kraft att räkna med i att skapa en högskola för alla.

Projektet har som syfte att göra studentkårer mer tillgängliga för studenter med funktionsnedsättnignar. Så funkar det syftar även till att att höja medvenheten och kunskapsnivån inom studentkårerna och att bidra med mötesplatser för studenkårer och studenter med funktonsnedsättningar. En målsättning har även varit att arbeta för att Sveriges förenade studentkårer ska bli en så tillgänglig organisation som möjligt. Medtoder för att nå dessa mål har bland annat varit framtagandet av metodhandboken "10 tips för tillgänglighet" samt utbildnings- och workshopinsatser baserade på densamma. 

Projektet kommer att drivas vidare genom metodhandboken "10 tips för tillgänglighet - hur din organisation blir mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning" som har tagits fram inom ramarna för projektet. Vi har även utvecklat en entimmes föreläsning baserad på boken. Metodhandboken är översatt till engelska och finns även som talbok. 

Förutsättningar för inflytande och delaktighet ska skapas utifrån studenter med funktionsnedsättningars behov. Metodhandboken "10 tips för tillgänglighet" har tagits fram i nära samarbete med studentkårsaktiva och studenter med funktionsnedsättning. Vi har genom hela projektet arbetat nära studenter och studentkårsaktiva samt samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Så funkar det drivs i samarbete med Sensus.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Liknande projekt

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.