Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Sammankonst

Projektet drivs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt  gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola.

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla (unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och studenter från musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt elever från gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och barn och ungdomar från grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola. Dessa målgrupper kommer tillsammans med lokala och regionala kulturinstitutioner skapa dels en musikal samt flera mindre musikteaterföreställningar. Målet är att det erbjuds en permanent daglig verksamhet för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning samt att deltagande parter fortsätter ett samarbete kring musikteaterskapande som resulterar i regelbundna återkommande föreställningar. Eftersom det kommer vara många samarbetspartners som ibland arbetar på olika håll, så skapas en digital plattform för text- och musikidéer samt andra tankar och synpunkter. Genom regelbundna träffar, workshops och studiebesök får deltagarna möjlighet att lära känna varandra, ta del av varandras erfarenheter och bidra med att fylla den digitala plattformen med idéer. Avsikten med projektet, som är stärkt med avsiktsförklaringar av deltagande organisationer, är att deltagande organisationer efter projekttiden ska ha funnit former för att driva det gemensamma arbetet vidare inom ramen för sina ordinarie verksamheter.   

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Umeå
Sidan uppdaterades 2020-06-02.