Till innehållet

Sammankonst

Projektet drevs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt  gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola.

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla (unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och studenter från musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt elever från gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och barn och ungdomar från grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola. Dessa målgrupper kommer tillsammans med lokala och regionala kulturinstitutioner skapa dels en musikal samt flera mindre musikteaterföreställningar. Målet är att det erbjuds en permanent daglig verksamhet för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning samt att deltagande parter fortsätter ett samarbete kring musikteaterskapande som resulterar i regelbundna återkommande föreställningar. Eftersom det kommer vara många samarbetspartners som ibland arbetar på olika håll, så skapas en digital plattform för text- och musikidéer samt andra tankar och synpunkter. Genom regelbundna träffar, workshops och studiebesök får deltagarna möjlighet att lära känna varandra, ta del av varandras erfarenheter och bidra med att fylla den digitala plattformen med idéer. Avsikten med projektet, som är stärkt med avsiktsförklaringar av deltagande organisationer, är att deltagande organisationer efter projekttiden ska ha funnit former för att driva det gemensamma arbetet vidare inom ramen för sina ordinarie verksamheter.   

Efter projektet

Projektet ledde till breda samarbeten mellan Musikalakademien, Kulturskolan, Fritid för Alla och lärarutbildningen. En föreställning togs fram där alla produktionsdelar har genomförts med målgruppen så som kläder, scenografi, manus, film, ljus och ljud samt skådespel.

Flera av samarbetena förväntas fortsätta inom respektive ordinarie verksamhet. Kulturskolan i Umeå kommer att driva projekt med målgruppen. Strömbäcks folkhögskola planerar framtida samarbeten. Erfarenheter från projektet ska tas med i läroplanen för Musikalakademien.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Gör Konst

    Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer…

  • Hjälteskolan

    Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Sidan uppdaterades 2022-12-09.