Till innehållet

Sammankonst

Projektet drivs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt  gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola.

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla (unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och studenter från musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt elever från gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och barn och ungdomar från grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola. Dessa målgrupper kommer tillsammans med lokala och regionala kulturinstitutioner skapa dels en musikal samt flera mindre musikteaterföreställningar. Målet är att det erbjuds en permanent daglig verksamhet för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning samt att deltagande parter fortsätter ett samarbete kring musikteaterskapande som resulterar i regelbundna återkommande föreställningar. Eftersom det kommer vara många samarbetspartners som ibland arbetar på olika håll, så skapas en digital plattform för text- och musikidéer samt andra tankar och synpunkter. Genom regelbundna träffar, workshops och studiebesök får deltagarna möjlighet att lära känna varandra, ta del av varandras erfarenheter och bidra med att fylla den digitala plattformen med idéer. Avsikten med projektet, som är stärkt med avsiktsförklaringar av deltagande organisationer, är att deltagande organisationer efter projekttiden ska ha funnit former för att driva det gemensamma arbetet vidare inom ramen för sina ordinarie verksamheter.   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Gör Konst

    Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer…

  • Berättarverkstad deluxe

    Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för…

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.