Till innehållet

Sex i rörelse - ett sexualupplysningsprojekt för och med unga personer med rörelsenedsättning

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektets ska förbättra den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar och skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen.

Projektets syfte och mål är att dels förbättra den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar genom att öka kunskapen om sexualitet och hur kroppen kan användas för njutning, dels att skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen. Detta ska göras genom att man tillsammans med målgruppen tar fram metodmaterial och en digital plattform samt att genomföra informatörsverksamhet, samtalsmetoder och utbildningskoncept för de som möter målgruppen.

Efter projektet kommer utbildningen att inkluderas i RFSU:s ordinarie verksamhet och materialet kommer att finnas tillgängligt vid den digitala plattformen.

Efter projektet

Projektet, som har genomförts i nära samarbete med till exempel Förbundet Unga Rörelsehindrade, har haft samtal kring sexualitet, relationer, känslor och kropp utifrån ett normkritiskt perspektiv med projektets målgrupp. Ett anpassat metodmaterial för att föra normkritiska sexualupplysande samtal med unga med rörelsenedsättningar har tagits fram och samlats på sidan sexirorelse.se och ett utbildningsmaterial för informatörer har tagits fram. Under projekttiden har också hundratals som arbetar med målgruppen nåtts med information om ämnet.

Kunskap och materialet från projektet kommer att förvaltas av RFSU Stockholm, och i varje fråga som kräver uppdatering eller ny kunskap kommer personer med rörelsenedsättningar att involveras för att säkerställa att informationen och behoven utgår ifrån de berör.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Afrosvenska akademin

  • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

    Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

  • Akta huvudet

    Akta Huvudet, Sveriges största antivåldsprojekt. Vi arbetar med film och samtal som verktyg för att förändra ungas attityder till våld. Ungdom till…

Sidan uppdaterades 2021-03-25.