Till innehållet

Själv, men inte ensam

Projektet drivs av: Riksförbundet Cystisk Fibros

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF), primär ciliär dyskenesi (PCD) och deras anhöriga.

Modellen kommer att bestå av stöd via telefon, samtalsgrupper via videolänk och webbinarier på teman som rör psykisk hälsa. Stödtelefonen och samtalsgrupperna kommer till en början att bemannas av medarbetare i projektet. Under projektets gång kommer volontärer med egna erfarenheter av CF eller PCD att bemanna telefonen och leda samtalsgrupperna. Projektet kommer att ta fram en utbildning för detta ändamål.

Efter projektet blir modellen och aktiviteterna en del i förbundets ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

3 415 131 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

3 415 131 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-02-25.