Till innehållet

Själv, men inte ensam

Projektet drivs av: Riksförbundet Cystisk Fibros

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF), primär ciliär dyskenesi (PCD) och deras anhöriga.

Modellen kommer att bestå av stöd via telefon, samtalsgrupper via videolänk och webbinarier på teman som rör psykisk hälsa. Stödtelefonen och samtalsgrupperna kommer till en början att bemannas av medarbetare i projektet. Under projektets gång kommer volontärer med egna erfarenheter av CF eller PCD att bemanna telefonen och leda samtalsgrupperna. Projektet kommer att ta fram en utbildning för detta ändamål.

Efter projektet blir modellen och aktiviteterna en del i förbundets ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

3 415 131 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

3 415 131 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Vox Vigor - en nättidning

    Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare,…

  • Föräldrafokus och familjestöd i skolan

    Projektets syfte är att förbättra barns skolresultat för att på så sätt förebygga psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet och kriminalitet.

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2021-02-25.