Till innehållet

Vox Vigor - en nättidning

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Att tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Målgruppen får i studiecirklar handledning i att producera och driva en nättidning. I en målgruppsanpassning kommer viss utbildning att ske i grupp men på distans. Projektdeltagarna kommer, tillsammans med Uppsala Kulturförening hålla föredrag om tidningen för att informera om syftet med projektet. Målet är att få igång ett väl fungerande erfarenhetsutbyte i Uppsala och kringliggande kommuner. 

Det finns goda möjligheter att nättidningen kommer att övertas av Uppsala kommun efter genomfört projekt. En förhoppning är att sprida metoden till andra regioner i landet.

Efter projektet

Nättidningen Vox Vigor är nu en etablerad informationskanal för målgruppen i regionen. Flera andra regioner har visat intresse för liknande tidning. Målgruppen har fått arbetstillfällen och producerar merparten av tidningens innehåll.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Själv, men inte ensam

    Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF),…

  • Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

    I projektet "Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer" samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska…

  • Vuxensyskon

    Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2021-09-21.