Till innehållet

Vox Vigor - en nättidning

Projektet drivs av: Studiefrämjandet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Att tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Målgruppen får i studiecirklar handledning i att producera och driva en nättidning. I en målgruppsanpassning kommer viss utbildning att ske i grupp men på distans. Projektdeltagarna kommer, tillsammans med Uppsala Kulturförening hålla föredrag om tidningen för att informera om syftet med projektet. Målet är att få igång ett väl fungerande erfarenhetsutbyte i Uppsala och kringliggande kommuner. 

Det finns goda möjligheter att nättidningen kommer att övertas av Uppsala kommun efter genomfört projekt. En förhoppning är att sprida metoden till andra regioner i landet.

Efter projektet

Nättidningen Vox Vigor är nu en etablerad informationskanal för målgruppen i regionen. Flera andra regioner har visat intresse för liknande tidning. Målgruppen har fått arbetstillfällen och producerar merparten av tidningens innehåll.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Själv, men inte ensam

    Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF),…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2021-09-21.