Till innehållet

Självmordsupplysningen

Projektet drevs av: Mind För psykisk hälsa

Beskrivning av projektet

Självmordsupplysningen är ett projekt för att förebygga självmord bland unga. På sajten kan besökarna chatta med volontärer, maila frågor om självmord och psykisk ohälsa, blogga, diskutera i forum och få information.

Projektet syftar till att bygga upp och utveckla en webb, ”Självmordsupplysningen”, med chat, forum, mailsvar och information om psykisk hälsa samt att ta fram ett informationsmaterial till gymnasieskolor och ungdomsmottagningar. Under det andra året vidareutvecklades webben till att även stödja personer med funktionsnedsättning i åldern 15-35 år. Under det tredje året har Självmordsupplysningen övergått till att erbjuda stöd dygnet runt och också via telefon. !40 nya volontärer har rekryterats och utbildats inför lanseringen av Minds självmordslinje 7 oktober 2015.

År 1 Webben lanserades under projektets första år. Projektet hade under det första halvåret 1 600 stödjande chattsamtal, 350 mailfrågor, ca 280 foruminlägg och 330 blogginlägg. Antalet besökare uppgick då dagligen till omrking 300 besökare (7 000/månaden). Målet för det första året, att ge en stödjande kontakt till 1 000 unga, nåddes. År 2 Under projektets andra år har trafiken ökat på webben och fram till årsskriftet har projektet haft 3 839 stödjande samtal och mail, 1 401 inlägg på blogg och forum och ca 12 000 unika besökare. Öppettiderna utökades till vissa dagar även under sommarlovet. Webbplatsen har spridits via Googles textannonser, Flashback, Facebook samt genom länkar till sidor som 1177.se och Vårdguiden.  År 3 Under det tredje året kommer projektet att fortsätta som tidigare, med fler utbildade volontärer från 20 till 50 personer. Fortbildning av volontärerna inom områden som självskadebeteende, ätstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder. Webben har även tillgänglighetsanpassats tillsammans med bland annat; HSO, Attention och RSMH samt konsultföretaget ETU.  

Den webb och chatt som har byggts upp integreras i föreningens ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Flera av samarbetsorganisationerna representerar målgruppen och har även varit med i planeringen av projektet.

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), RSMH (Riksförbundet för mental och social hälsa), SPES (Riksförbundet Suicidprevention Efterlevandestöd), Män för Jämställdhets webbjour Killfrågor.se, Tjejzonen, BRIS, Karolinska Institutet/NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) St: Lukasstiftelsen, Google, Facebook, Fontänhuset Sköndal, Riksförbundet Attention, Vårdguiden, BUP i Stockholm m.fl

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2012 och avslutades i juni 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2012 och avslutades i juni 2015.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

    "Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.