Till innehållet

Skapa Min Värld

Projektet drevs av: Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Beskrivning av projektet

Skapa Min Värld är kostnadsfri kulturverksamhet på Fryshuset som erbjuder barn, unga och familjer konstnärligt skapande/kurser/workshops, kulturpejlingar/studiebesök, samarbeten och fantasifulla upplevelser. Vi finns i Sthlm, GBG och i Malmö!

Vår vision är att omskapa artikel 31 till konkret verklighet: alla barns lika rätt till eget konstnärligt skapande, delaktghet i kulturlivet och en meningsfull fritid. Vi vill göra detta med delaktighet och inflytande som drivkrafter - hos oss och våra deltagare och finna former för detta som är inkluderande på riktigt. Det är inte säkert att alla trivs i mötes-forum, utan man kanske hellre pratar om detta medans man blir ansiktsmålad eller chillar tillsammans.

Skapa Min Värld kan erbjuda kostnadsfri kulturverksamhet till våra deltagare genom att vi söker bidrag från fonder och stiftelser, genom samarbeten med kulturinstitutioner och näringsliv samt via sponsring. Inom verksamheten arbetar både arvoderade projektledare, pedagoger samt volontärer. Utöver att Skapa Min Värld vill erbjuda en inspirerande, flexibel, kunskapsbringande kutlurverksamhet av kvalitet för vår målgrupp, har vi också som mål att samla de erfarenheter vi gör i de tre städerna. Detta kommer vi dels att göra tillsammans med våra deltagare i verksamheten; upplever man att det vi erbjuder öppnar upp möjligheter man varit utestängd från tidigare? Erbjuder vi det som efterfrågas? Är incitamentet för att delta lägre när det inte kostar något att delta? etc. Dels vill vi dokumentera våra erfarenheter på kulturstrategisk nivå; vad får vi för respons på vårt projekt från t ex kommun, kulturskola, näringsliv, museer? Är man positivt inställd? Uppfattas det som problematiskt att vi inte tar betalt av våra deltagare och isåfall av vilken anledning.

Skapa Min Värld vill hitta fomer för att projektet ska fortsätta att finnas efter projekttiden. Här ser projektet en stor möjlighet i t ex hos de nytänkande fastighetsbolag som vidgar sin syn på vad "boendemiljö" omfattar och har för potential. Boendet är människors liv och vardag och den känsla av sammanhang, mening och möjligheter du upplever där får betydelse på flera plan. En skaparverkstad eller upprustad fotbollsplan i kvarteret kan få en avgörande betydelse när man växer upp. Vi tar plats på jorden genom att skapa vår värld. Ju rikare palett vi erbjuds, ju rikare uttrycksförmågor erövrar vi. Ytterst handlar det om att alla barn är allas barn, för vad är annars alternativet?

Viktigt i Skapa Min Världs verksamhet är att våra deltagare känner att de är delaktiga på riktigt. Särskillt då det gäller utbud och hur våra aktiviteter genomförs. Därför är våra workshops och kurser sällan planerade i detalj utan formas allt eftersom. Vi erbjuder heller inga aktivitter som inte har efterfrågats av någon eller där vi sett en nyfikenhet och utvecklingspotential. Vi jobbar efter att erbjuda det efterfrågade men också inspirera genom att visa det okända. Vi har också barnambassadörer som fungerar som ett råd till exempelvis teater- och musikmuseet.

Vi samarbetar med våra städers kulturinstitutioner, Stena- fastigheter, föreningslivet, hyresgästföreningen och studieförbund så som Bilda och ABF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2012 och avslutades i april 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2012 och avslutades i april 2015.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.