Till innehållet

Skate Nation

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Föreningen vill utveckla, dokumentera, formalisera och sprida Skate Nation-metoden, som i projektet ska testas på tre nya geografiska platser i Sverige.

Projektet "Skate Nation" riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år, med fokus på de som söker eller har fått uppehållstillstånd och/eller inte har svenskfödda föräldrar. Metoden blandar skateboardåkning med inslag som syftar till att stärka målgruppens språkutveckling och integration och därmed ge bättre förutsättningar i exempelvis skolan och på arbetsmarknaden. Erfarenheterna som görs i projektet samlas i en toolbox som ska kunna användas av nya skateboardföreningar för ytterligare spridning.

Projektet genomförs i nära samarbete med bland annat Skateboardförbundet, kommuner och ett antal lokala skateboardföreningar.

Beviljat belopp

4 316 056 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

4 316 056 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Idrottsvänner

    Projektet syftar till att ge ungdomarna stöd som flyttar till/bor i Örebro för att börja på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, med fokus på…

  • Må bäst!

    I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om…

  • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

    Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

Sidan uppdaterades 2024-01-08.