Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Skoldagar om naturbruk

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras för målgruppen barn i årskurs 4-6.

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras. Många barn har ingen kontakt med skogs- och lantbruk eller landsbygden. I projektet får eleverna genomföra planerade besök på skogs- och jordbruk, vara med och beräkna matproduktion, producera olika födoämnen samt studera och praktisera hur ett lantbruk fungerar. 'Målgruppen är barn i årskurs 4-6. Före och efter de interaktiva studiebesöken arbetar eleverna med läromedel och kopplar dessa till olika skolämnen.

Projektets mål är att bygga en hållbar struktur för skoldagarna genom att utbilda arrangörer, utarbeta pedagogiskt material och stationer för besöken samt skaffa lokala sponsorer för framtiden. Totalt beräknas 2 000 elever ingå i projektet.

Efter projekttiden ska de lokala arrangörerna driva verksamheten tillsammans med skolor, lantbruksgårdar och lokala företagssponsorer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.