Till innehållet

Skoldagar om naturbruk

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras för målgruppen barn i årskurs 4-6.

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras. Många barn har ingen kontakt med skogs- och lantbruk eller landsbygden. I projektet får eleverna genomföra planerade besök på skogs- och jordbruk, vara med och beräkna matproduktion, producera olika födoämnen samt studera och praktisera hur ett lantbruk fungerar. 'Målgruppen är barn i årskurs 4-6. Före och efter de interaktiva studiebesöken arbetar eleverna med läromedel och kopplar dessa till olika skolämnen.

Projektets mål är att bygga en hållbar struktur för skoldagarna genom att utbilda arrangörer, utarbeta pedagogiskt material och stationer för besöken samt skaffa lokala sponsorer för framtiden. Totalt beräknas 2 000 elever ingå i projektet.

Efter projekttiden ska de lokala arrangörerna driva verksamheten tillsammans med skolor, lantbruksgårdar och lokala företagssponsorer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Liknande projekt

  • Ett syskon att växa med ‒ stöd till biologiska barn i familjehem

    Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga…

  • Bästa möjliga hälsa!

    Syftet med projektet är att tillsammans med barn ta fram metodmaterial för att stärka barns möjligheter att uppnå sina rättigheter.

  • Insektsstigen

    Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.