Till innehållet

Skoldagar om naturbruk

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras för målgruppen barn i årskurs 4-6.

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras. Många barn har ingen kontakt med skogs- och lantbruk eller landsbygden. I projektet får eleverna genomföra planerade besök på skogs- och jordbruk, vara med och beräkna matproduktion, producera olika födoämnen samt studera och praktisera hur ett lantbruk fungerar. 'Målgruppen är barn i årskurs 4-6. Före och efter de interaktiva studiebesöken arbetar eleverna med läromedel och kopplar dessa till olika skolämnen.

Projektets mål är att bygga en hållbar struktur för skoldagarna genom att utbilda arrangörer, utarbeta pedagogiskt material och stationer för besöken samt skaffa lokala sponsorer för framtiden. Totalt beräknas 2 000 elever ingå i projektet.

Efter projekttiden ska de lokala arrangörerna driva verksamheten tillsammans med skolor, lantbruksgårdar och lokala företagssponsorer.

Efter projektet

Projektet ledde till att fler än 3500 barn medverkade på skoldagar hos lantbruksgårdar runt om i Jönköpings län. Genom att besöka gårdarna och vara nära djuren och jordbruket fick barnen en ökad kunskap om matens ursprung. Föreningen har arbetat fram en struktur och en kommunikationsplan för konceptet "Skolan på gården" och även påbörjat ett samarbete med Farmer Time. De har utbildat ett trettiotal arrangörer och har totalt femton värdgårdar runt om i länet som kan ta emot barn under skoldagar.

Verksamheten lever vidare genom en webbutbildning som innehåller ett bokningssystem för arrangörer, utbildningsfilmer och information om konceptet Skolan på gården.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2023.

Kontakt

Ort
Huskvarna

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

    Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.