Till innehållet

SMART hundutbildning

Projektet drevs av: Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Beskrivning av projektet

Svenska Service- och Signalhundsförbundet ska utveckla en individanpassad hundutbildning för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska utveckla en individanpassad hundutbildning för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Målet är att ta fram ett utbildningsmaterial som är anpassat för målgruppen och starta ett nationellt nätverk för hundintresserade personer ur målgruppen. Till skillnad mot den etablerade utbildningen för certifierade assistanshundar är verksamheten öppen för alla personer med funktionsvariationer och deras familjer. Hundföraren äger och tränar sin hund i hemmiljö. De traditionella föreningsdrivna utbildningarna saknar metoder för att ta emot och anpassa utbildningen efter de individuella behov som målgruppen har i vardagen. Det kan till exempel handla om att träna hunden att hjälpa till i hemmet. En avgörande skillnad från assistanshunden är att SMART medger en anpassad utbildning för alla hundar, oavsett om hundindividen klarar de specifika krav som ställs på assistans-, service- och signalhundar. 

20 personer med olika funktionsvariationer ska tillsammans med projektet utveckla metoden och verka för att sprida kunskapen, dels i ett metodmaterial, dels genom att erbjuda ledarutbildning för andra föreningar.
Projektet samarbetar med FUB Skåne och RBU.

Efter projektet

Projektet ledde till att en individanpassad utbildningsmetod tagits fram där personer med funktionsnedsättningar tränat sin personliga hund. En fysisk handbok har tagits fram. Målgruppen har utbildats till handledare och bidrar till spridningen av metoden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Sollebrunn

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Ett syskon att växa med ‒ stöd till biologiska barn i familjehem

    Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.